Yritysasiantuntijat tekevät yhteistyötä yritysten tilanteen selvittämiseksi Kuusiokunnissa

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen ja te-toimiston asiantuntijoista koostuva Yrityspalvelukeskus yhdistää voimansa Kuusiokuntien alueellisten elinkeinotoimijoiden kanssa.

Tavoitteena on kartoittaa yritysten tilannetta alueellisesti. Perusteena yhteiselle selvitystarpeelle on muun muassa koronaviruksen aiheuttama epävarmuus yrityskentällä ja tarve luoda yhteistä tilannekuvaa.

Yritysten tilannekuvaa kartoitetaan pääsääntöisesti puhelin- ja videoyhteyksin. Yritysneuvojia kiinnostavat erityisesti yritysten työvoima-, kehittämis- ja rahoitustarpeet, jotta yritykset voidaan tarvittaessa ohjata sopivien palveluiden piiriin.

– On selvää, että tarvitsemme maakuntaan lisää sekä investointeja että työpaikkoja, jotta alueen yritykset voivat kasvaa ja menestyä myös tulevaisuudessa, sanoo Etelä-Pohjanmaan yrityspalvelupäällikkö Johanna Olsson.

– Yhdessä kuntien kanssa tehtävän kartoituksen kautta etsitään selkeitä jatkopalvelutarpeita, joihin ohjata sopivia yritystapauksia, hän jatkaa.

Vaikka yhteistyötä on tehty aikaisemminkin, on koronakriisin aiheuttama poikkeustilanne tiivistänyt yhteistyötä entisestään kunta- ja valtiotoimijoiden kesken.

Osoituksena tästä ovat nyt tehtävän tilanneselvityksen ohella syntyneet alueelliset yrityspalveluverkostot, jotka kokoavat säännöllisesti yhteen yrityksiä seudullisesti palvelevat tahot.

Kuusiokuntien alueella yrityspalveluita tuottavat toteavat, että yhteisestä selvityksestä on hyötyä niin toimintaympäristön kuvaamiseen kuin palvelutarpeiden kartoittamiseenkin ja yhteistyö sinänsä on tärkeää.

– Yhteistyön merkitys korostuu suhdannetilanteen kiristyessä, kuten nyt koronan aikana on osittain tapahtunut. Yhteinen selvitysprojekti lisää varmasti jo edelleen hyvää luottamuksen tasoa ja osoittaa yrityksille, että meillä kaikilla on yhteisenä tavoitteena alueen yritysten menestys.

Selvitys toteutetaan pääosin loppuvuoden aikana ja sen painopisteenä ovat aluksi teollisuusyritykset johtuen alan merkittävästä osuudesta maakunnan työvoimaan ja vientiin.

Tietojen keruun osalta kiinnitetään myös erityistä huomiota asianmukaiseen ja luottamukselliseen yritystietojen käsittelyyn.

Selvityksen toteuttajatiimiin kuuluvat Mauri Haapasaari Alavuden Kehitys Oy:stä, elinvoimapäällikkö Jani Takamaa Ähtärin kaupungilta, elinkeinovastaava Teija Uitto-Kohonen Kuortaneen kunnasta sekä te-palveluista yritysasiantuntijat Tuomo Paavola ja Ismo Kuhalampi.