Tilaajalle

Yrittäjät Areenalla -messut keväällä viidettä kertaa Alavudella - messujen teemat liittyvät yritys- ja elinkeinoelämään

Alavuden kaupunki osallistuu ensi keväänä pidettävän messutapahtuman järjestämiseen, päätti kaupunginhallitus.

Alavuden Kehitys Oy järjestää viidennet Yrittäjät Areenalla -messut Alavus Areenalla 23.–24. huhtikuuta.

Messutapahtuma on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2009, tuolloin hankerahoituksella, ja hankkeessa olivat mukana Kuusiokuntien ja Järviseudun yrittäjäyhdistykset.

Messuille on yleensä osallistunut toistasataa näytteilleasettajaa, ja kävijämäärä on ollut noin 5 000.

Vuoden 2022 messujen teemoina ovat muun muassa rekrytoinnit ja omistajanvaihdokset. Järjestelykustannukset on tarkoitus kattaa messutuloilla, ja linjauksen mukaan messuosastojen ja pääsylippujen hinnat ovat maltillisella tasolla.

Ympäristöministeriön luonnosta kaavoitus- ja rakentamislaiksi ei tulisi esitetyssä muodossa viedä eteenpäin, toteaa Alavuden kaupunginhallitus lausuntonaan.

Kaupunki katsoo, että esitys toisi kunnille merkittävästi lisää tehtäviä ja kaavoitukseen uusia vaiheita.

Alavus huomauttaa lisäksi, että luonnoksessa ei ole arvioitu aiotun uuden kaavoitus- ja rakentamislain vaikutuksia riittävän laaja-alaisesti.

Maatalouden lomituspalvelut siirtyvät Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) päätöksellä ensi vuodenvaihteesta eteenpäin Kurikan kaupungin hallinnointiin. Lähipalvelupiste kuitenkin säilyy muun muassa Alavudella. Toiminnan siirtyminen tapahtuu liikkeenluovutuksena, ja henkilöstön asemasta sovitaan henkilöstösopimuksella, jonka Alavuden kaupunginhallitus nyt osaltaan hyväksyi.

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina myös useita kaava-asioita.

Töysän alueen rantaosayleiskaavoitus on edennyt, ja luonnokset kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville sekä pyytää niistä lausuntoja.

Myös Saarijärven ranta-asemakaavamuutosehdotuksen sekä Tuurin matkailupalvelualueen asemakaavan kaupunginhallitus asettaa nähtäville ja lähettää lausuntokierrokselle.

Reijo Heikkilä