Yli puolet kyselyyn vastanneista arvioi koronan vaikutukset merkittäviksi

Alavuden Kehitys Oy toteutti maaliskuun kolmannella viikolla kyselyn Korona-viruksen vaikutuksista alavutelaisten yritysten liiketoimintaan.

–Kyselyn tulosten perusteella yritysten tilanne vaikuttaa vakavalta myös Alavudella. Toki vastauksia tulkitessa täytyy huomioida, että suurin osa vastanneista yrityksistä on juuri niitä, joihin poikkeustilanne suoraan vaikuttaa, toteaa toimitusjohtaja Ulla Koivisto.

Kyselyssä pyydettiin vastaamaan kahteen kysymykseen: arvioimaan poikkeustilanteen vaikutusta asteikolla ei vaikutusta - merkittävä vaikutus sekä kertomaan, mitkä toimenpiteet ovat todennäköisiä yrityksen sopeuttaessa toimintaansa. Kyselyssä oli myös mahdollista kertoa lyhyesti, missä vaikutukset erityisesti ilmenevät. Kyselyn lopuksi pystyi jättämään yhteydenottopyynnön Alavuden Kehityksen väelle.

Kyselyyn tuli yhteensä 58 vastausta. Vastauksista käy ilmi, että koronavirusepidemia aiheuttaa jo nyt huolta myös alavutelaisissa yrityksissä.

Vastanneista yrityksistä 57 prosenettia arvioi poikkeustilanteen vaikuttavan liiketoimintaansa kielteisellä tavalla merkittävästi. Vain kolme prosenttia vastasi, että poikkeustilanteella ei ole merkitystä heidän toimintaansa.

Vastaajat kertoivat, että poikkeustilanteen vaikutukset näkyivät hyvin nopeasti asiakasvirtojen ja tilauskantojen vähenemisenä. Sosiaalisten kontaktien välttäminen jo sinänsä vaikeuttaa ja tekee useiden yritysten toiminnan mahdottomaksi. Yrityksiä huolettaa myös työntekijöiden mahdolliset sairastumiset sekä asiakkaiden tulevat maksuvaikeudet.

Kyselyyn vastanneiden yritysten kolme todennäköisimmäksi katsomaa toimenpidettä toiminnan sopeuttamiseksi olivat maksujärjestelyt mm. rahoittajien ja verottajan kanssa, yrityksen toiminnan keskeyttäminen määräajaksi sekä henkilöstön lomautus. Noin kolmannes yrityksistä ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole ryhtymässä mihinkään toimenpiteisiin ja alle kymmenen yritystä arvioi, että eteen tulee toiminnan lopettaminen.

Alavuden Kehitys Oy tulee tekemään kyselyn myöhemmin uudestaan.

–Kriisin ylittämisessä tarvitaan useiden eri tahojen tiivistä yhteistyötä ja tähän työhön Alavuden Kehitys Oy haluaa panostaa. Olemme valmiita auttamaan, etsimään ratkaisuja ja neuvomaan eteenpäin kaikkia yrittäjiä myös hankalissa tilanteissa. Olemme myös koonneet kotisivuillemme listan tässä tilanteessa yrittäjillä tarpeellisista linkeistä, joita seuraamalla pysyy ajan tasalla yrityksille tarjolla olevista avuista. Sivuilla on myös yhteydenottolinkki, johon vastaamme niin pian kuin mahdollista, Ulla Koivisto toteaa.

– Alueen kollegojen kanssa mietimme parhaillaan yritysten tueksi yhteistoimenpiteitä. Nyt on tärkeää, että meillä säilyy toivo ja positiivinen asenne. Yhdessä tästä selvitään! hän vakuuttaa.

–Mietimme alueen kollegojen kanssa parhaillaan yhteistoimenpiteitä yritysten tueksi. Nyt on tärkeää, että meillä säilyy toivo ja positiivinen asenne. Yhdessä tästä selvitään! vakuuttaa Alavuden Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Ulla Koivisto.