Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä -liikennekäytävän suunnittelu etenee – kehittämisryhmä ei esitä valtatien 18 tielinjaukseen merkittäviä muutoksia

Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä -liikennekäytävän kehittämisryhmä kokoontui torstaina Seinäjoella. Ryhmä päätti käynnistää selvityksen liikennekäytävän kehitystarpeista ja hakee selvitykselle rahoitusta maakuntien liitoista, liikennekäytävän kunnista, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen Ely-keskuksilta sekä Väylältä.

− Selvityksessä kartoitetaan maantie- ja raideinfran korjaus- ja kehittämistarpeet sekä liikenteen palveluiden kehittäminen erityisesti kolmen suuren maakuntakeskuksen välillä. Liikenteen palveluiden parantumisella on myönteisiä vaikutuksia myös alueen pienempien kuntien osalta, kuvailee kehittämisryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola.

Ryhmä ei esitä valtatien 18 tielinjaukseen merkittäviä muutoksia, mutta yhteysvälin liitännäisyhteydet otetaan selvityksen mukaan. Liitännäisyhteyksiä ovat muun muassa meriliikenteen vientireitti Uumajaan, Vaasan lentokentän ja GigaVaasa-alueen lisäraideyhteys, Kuortaneen Mäyryn kautta kulkeva tieyhteys sekä valtatien 18 liityntäyhteys Keuruulle.

− On tärkeää, että Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä -yhteysväliä katsotaan kokonaisuutena. Kiitänkin alueen toimijoita hyvästä, eteenpäin katsovasta otteesta suunnittelun käynnistämiseksi, Savola jatkaa.

Kehittämisryhmä on aloittanut työskentelynsä vuoden vaihteessa. Ryhmä edistää kolmen maakuntakeskuksen välisiä liikenneyhteyksiä sekä liikenteen palveluita, ja sen tavoitteena on saada liikennekäytäväasia mukaan valtion 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sekä toteutukseen korjauskohde kerrallaan.

− Liikenteen palveluiden kehittymisen edellytyksenä on toimiva ja laadukas infrastruktuuri − sekä tiet että radat. Molempien kehittäminen yhdessä palvelee myös liike-elämän ja teollisuuden kehittymistä, muistuttaa Savola.

FAKTA:

Liikennekäytävä muodostuu valtatiestä 18 sekä rautatiestä välillä Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä.

Liikennekäytävä on merkittävä poikittaisliikenteen yhteys. Se yhdistää kolme suurta maakuntakeskusta.

Liikennekäytävä palvelee alueen lisäksi merkittävää osaa Suomesta sekä vientiä meriteitse Vaasasta.

Liikennekäytävällä on erityistä merkitystä työ- ja opiskelumatkapendelöinnin sekä matkailun ja metsäteollisuuden kannalta.

Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä -liikennekäytävän kehittämisryhmä perustettiin vuoden 2019 lopussa. Ryhmään on yhdistetty valtatien 18 ja rautatien edunvalvontaryhmät.

Ryhmä koostuu maakuntaliittojen, liikennekäytävän kuntien ja liike-elämän edustajista. Asiantuntijoiksi ryhmä on kutsunut alueen Ely-keskusten edustajat.