Turvallista digiä -hanke käynnistyi – kunnat pyrkivät digiosaamisen edelläkävijöiksi

Kuortane on yhdessä Soinin ja Evijärven kuntien kanssa aloittamassa Turvallista digiä -hanketta, joka tähtää kuntien digitalisaation kehittämiseen.

Kyseessä on digitaalisen toiminnan kehittämishanke, joka on saanut Valtiovarainministeriöltä rahallista digitalisaatiotukea.

Hanketta hallinnoi Soinin kunta, ja hankkeessa ovat mukana myös Evijärvi ja Kuortane.

Sofigate Oy toimii hankkeessa yhteistyökumppanina. Myös Järvinet Oy osallistuu tiiviisti hankkeeseen.

Tavoitteena on tukea kuntien digitalisaatiota, toimintatapojen uudistamista ja asiakaslähtöisyyttä.

Turvallista digiä –hankkeen aloituspalaveri pidettiin alkuviikosta Soinissa. Paikalla olivat projektipäälliköt Tuomo Johansson ja Topi Karjalainen Sofigatelta, Teemu Karhunen Järvinetiltä sekä kaikkien kolmen kunnan edustajat.

Palaverissa käytiin läpi hankkeen projektisuunnitelmaa ja tavoitteita sekä hahmoteltiin hankkeelle aikataulua ja suuntaviivoja.

Hanke halutaan toteuttaa tarvelähtöisesti ja ensimmäisiä askeleita on kehityskohteiden tunnistaminen.

Keskustelua käytiin tiedon ja taustamateriaalin keräämisestä, vastuunjaosta ja sitoutumisesta projektiin.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää mukana olevien kuntien digitalisaation astetta ja tietoturvaa.

Asiakaspalvelun sähköisten prosessien parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteista.

Hankkeen aikana syntyvät tuotokset ja toimintatapojen muutokset toteutetaan siten, että ne ovat monistettavissa muissa kunnissa.

Hankkeessa mukana olevien kuntien yhteistyö on tärkeässä roolissa; kuntien toimintatapoja pyritään yhtenäistämään ja oppimaan parhaita käytäntöjä sekä yhdessä että toisilta.

Turvallista digiä –hankkeen kokonaisbudjetti on 140 000 euroa. Valtiovarainministeriön rahoitusosuus on 119 000 euroa ja kuntien omarahoitusosuus 21 000 euroa.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja sen etenemisestä luvataan raportoida säännöllisesti.