Töysän museo saa 7500 euron avustuksen Museovirastolta

Töysä-Seura r.y. on saanut Museovirastolta 7500 euron hankeavustuksen Töysän museon kokoelmien inventointiin, luettelointiin ja valokuvaukseen sekä vitriinien hankintaan.

Museovirasto myönsi avustusta 84 hankkeelle yhteensä puoli miljoonaa euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 965 euroa. Avustushakemuksia virastolle tuli 136.

– Valitettavasti jaettavissa ollut avustussumma oli lähes 80 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä tarkoittaa montaa avustamatta jäänyttä hanketta. Koronapandemian vaikutukset ja laskevat avustusmäärärahat ovat huolestuttava yhtälö. Kulttuurialaa koskevan kyselyn mukaan lähes kolmasosa paikallismuseoista arvioi tehtävänsä toteuttamisen vaarantuneen olennaisesti koronapandemian aikana, ja suurin osa vastanneista ei ole saanut lainkaan taloudellista tukea koronapandemian aikana, kertoo erikoisasiantuntija Marianne Koski Museovirastosta.