Tavoitteena hidastaa taudin leviämistä – Kuusiokunnat päivittivät pandemiasuunnitelmansa

Kokonaisuutena varautumistilanne on Kuusiokuntien alueella hyvä. Tavoitteena on hidastaa epidemian leviämistä ja suojata yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia sekä suunnitella tarvittavat epidemian aikaiset toimenpiteet ennakkoon, todetaan Kuussoten ja Kuusiolinnan tiedotteessa.

Tätä työtä varten Kuusiokuntiin on nimetty pandemiajohtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Maria-Liisa Nurmi ja varapuheenjohtajana hallintoylilääkäri Erkki Kesti.

Sen muita jäseniä ovat Kuussotesta sosiaalityön johtaja Jutta Paavola ja vanhustyön johtaja Elina Luoma sekä Kuusiolinna Terveys Oy:sta toimitusjohtaja Tero Järvinen, johtava lääkäri Karoliina Liski, tartuntatautilääkäri Marjo Ala-Salmi, ikäihmisten palvelujohtaja Marika Nevanpää, sosiaalipalvelujohtaja Maarit Lehtonen, tartuntatautihoitaja Piritta Pasto, hygieniahoitaja Raija Uusi-Hakimo, terveyspalvelujen palvelupäällikkö Maria Keto ja kotisairaalan palvelupäällikkö Riitta Paalanen.

Lisäksi työryhmään kuuluvat kaupunki- ja kuntajohtajat Liisa Heinämäki Alavudelta, Pentti Turunen Kuortaneelta, Johanna Rannanjärvi Soinista ja Jarmo Pienimäki Ähtäristä.

Työryhmä kokoustaa säännöllisesti tilanteen mukaan 2–3 kertaa viikossa, tarvittaessa useamminkin.

Lisäksi kuntayhtymän johtaja ja hallintoylilääkäri osallistuvat kerran viikossa kuntien poikkeusolojen johtoryhmän toimintaan.

– Toimintamallilla pyritään koordinoimaan toimintaa, löytämään yhteisiä ratkaisuja sekä varmistamaan tiedonkulku, tiedotteessa kerrotaan.

Poikkeusoloissa johtovastuu sote-palveluista on Kuussotella. Kuntayhtymän virassa oleva hallintoylilääkäri tekee päätökset muun muassa karanteenista ja eristämisestä.

Yhtymähallitus on antanut kuntayhtymän johtajalle erityistoimivallan tehdä päätöksiä yhtymähallituksen sijasta. Tällä varmistetaan joustava ja nopea päätöksenteko tilanteiden niin vaatiessa.

Koko kunnan johtovastuu myös poikkeusoloissa on kuntajohtajilla.

Kuusiolinna Terveys toimii tiiviissä yhteistyössä Kuussoten ja kuntien kanssa sekä tuottaa alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Poikkeusoloissa toimitaan Valtioneuvoston antamien viranomaisohjeiden mukaan.

– Ohjeiden tarkoituksena on hidastaa epidemian etenemistä ja rajata sen leviäminen riskiryhmään kuuluvien joukkoon. Ohjeistukset ne on tehty kaikkien meidän suojaksi, tiedotteessa muistutetaan.

Mitä toimenpiteitä alueen kunnissa on tehty?

– Kiireetöntä toimintaa on supistettu, jotta saadaan lisäresurssia epidemian aikaiseen työhön.

– Koronavirustartunnan osalta näytteenotosta huolehtii sairaanhoitopiiri.

– Hengitystieinfektiopoliklinikka on aloittanut toimintansa Alavuden pääterveysasemalla.

– Pandemiaosasto on valmisteltu ja avataan tarvittaessa Alavuden pääterveysaseman tiloihin; akuuttiosasto Alavudella ja kuntoutusosasto ja Otsonlinnan kuntoutuskeskus Ähtärissä jatkavat normaalisti toimintaansa.

– Päivätoiminnat (mm. ikäihmiset ja toimintakeskukset), kuntouttava työtoiminta sekä työpajojen toiminta ja palveluliikenne on keskeytetty toistaiseksi.

– Vierailukielto tehostetun palveluasumisen yksiköissä, vuodeosastoilla ja kehitysvammaisten yksiköissä on voimassa toistaiseksi

– Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään kuuluvien potilaiden kiireettömiä vastaanottokäyntejä on hoidettu mahdollisuuksien mukaan videovastaanottojen kautta tai puhelimitse tai käynti on peruttu tai siirretty.

– Perhepalveluissa on osittain supistetut palvelut

– Sosiaalitoimistot auttavat toimeentuloon ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa sekä erityisesti kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia.

– Neuvonta- ja ohjauspalveluita on lisätty ja psykososiaalinen ja arjen tuki on järjestetty.

– Etäyhteydet ovat laajasti käytössä.

Viralliset tiedotteet julkaistaan KuusSoTen ja Kuusiolinna Terveys Oy:n nettisivuilla sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Kuntien omilta sivuilta on linkki näille sivuille.

– Sairastuneiden määrät ilmoitetaan sairaanhoitopiiristä. Tarkempia paikkakuntakohtaisia tietoja ei ole käytettävissä perustuen tietosuojaan. Sivuilla on myös epidemiaan liittyviä ohjeita ja tiedotteita, joita on hyvä seurata.