Suomenselän alueella käydään elokuussa karhunpyyntiin – lupa tuli kahteen karhunkaatoon

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjanmaan alueelle poikkeusluvat yhteensä kymmenen karhun metsästämiseen.

Lupa-alueittain määrä jakautuu siten, että Etelä-Pohjanmaalla Alajärven, Alavuden–Töysän, Kuortaneen, Lehtimäen–Soinin ja Ähtärin riistanhoitoyhdistykset käsittävällä yhteisluvalla voidaan metsästää kaksi karhua.

Lappajärven–Vimpelin alueelta puolestaan voidaan metsästää yhtä karhua.

Keski-Pohjanmaan alueella Halsuan, Kaustisen, Kälviän–Ullavan, Perhon ja Vetelin yhteislupa-alueelta voidaan kaataa kolme karhua.

Himangan, Kannuksen, Lohtajan ja Toholammin yhteislupa-alueelta sekä Lestijärven ja Reisjärven yhteislupa-alueelta voidaan kaataa kummastakin kaksi karhua.

Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan toimialueella lupamäärä pysyi samana edelliseen metsästyskauteen verrattuna.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan on saaliiksi saatavien karhujen enimmäismäärä alkavana metsästysvuonna koko maassa 355 yksilöä.

Karhun metsästysaika alkaa 20. elokuuta ja päättyy lokakuun lopussa.

– Poikkeusluvat karhun metsästykseen on Suomen riistakeskus myöntänyt karhukannan hoitosuunnitelman tavoitteiden ja riistantutkimuksen karhukannasta tekemän arvion perusteella. Kannanhoitoalueiden sisällä poikkeusluvat on kohdennettu Suomen riistakeskuksen sisäisen harkinnan perusteella alueille, joilla karhukanta on tihein tai joilla ongelmia on esiintynyt erityisen paljon, selvittää Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan alueen riistasuunnittelija Juha Heikkilä.

– Suurin painoarvo harkinnassa on ollut pentuehavainnoilla, jotka kuvaavat karhukannan kehityksen vaihetta ja ovat perusteena riistantutkimuksen kanta-arviolle. Pohjanmaan alueella lupia on kohdennettu myös metsäpeuran vasomisalueille.

Petoyhdyshenkilöiden tarkastamien havaintojen perusteella Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on arvioinut Pohjanmaan alueen karhukannaksi 100–120 iältään vuotta vanhempaa karhua ennen metsästyskautta 2018–19.

Arvioitu pentutuotto vuonna 2017 oli samaisella alueella 20 yksilöä.

>>>>>>> Stashed changes