Sinilevätilanne on rauhallinen Etelä-Pohjanmaalla – pintavedet ovat ajankohtaan nähden tavallista lämpimämpiä

Viikolla 23 Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevä-esiintymiä. Myöskään saatujen kansalaishavaintojen perusteella sinilevää ei ole esiintynyt Pohjalaismaakunnissa kuluneen viikon aikana.

Valtakunnallisten vakiohavaintopaikkojen lisäksi kansalaisten havainnot tuovat tärkeää lisätietoa alueen sinilevätarkkailuun. Levähavainnoista voi ilmoittaa Järviwikiin tai leväpuhelimen numeroon 0295 027 990.

Alueemme pintavedet ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden keskimääräistä lämpimämmät. Esimerkiksi ympäristöhallinnon havaintopaikalla Lappajärven Halkosaaressa 18,5 astetta.

Olosuhteiden ollessa suotuisat sinilevät voivat aiheuttaa massaesiintymiä. Sinilevät tarvitsevat kasvuunsa valoa, ja lämpö edistää niiden kasvunopeutta.

Tyyni sää saa levämassan nousemaan veden pintaan helposti havaittavaksi vihertäväksi lautaksi.

Rantaan ajautunut sinilevämassa on usein maalimaista, ja kosketettaessa se hajoaa eikä jää esimerkiksi tikkuun roikkumaan.

Jos vesilasiin otetun näyteveden antaa seistä noin tunnin ja levä nousee veden pinnalle, on kyseessä todennäköisesti sinileväesiintymä.

Yleisimmillään sinilevää havaitaan vasta loppukesästä, ja alkukesäisin veden rantaan kerääntyneet siitepölykasaumat saattavat muistuttaa sinileväesiintymiä. Kesäkuiset sinilevähavainnot eivät kuitenkaan ole tavattomia.