Seinäjoen ja Ähtärin välinen junaliikennepilotti jatkosuunnitteluun

Liikenne- ja viestintäministeriö on valinnut Etelä-Pohjanmaan hankkeen alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun. Pilotissa keskitytään taajamajunaliikenteen kehittämiseen Seinäjoen ja Ähtärin välillä.

– Etelä-Pohjanmaan ja alueen kuntien näkökulmasta on tärkeää, että myös poikittainen henkilöliikenne kehittyy raiteilla. Seinäjoki–Alavus–Ähtäri-yhteysvälin kehittäminen on tärkeä osa maakunnan julkisen liikenteen kokonaisuutta, sanoo vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Seinäjoki–Ähtäri -yhteysvälillä on mahdollisuuksia kasvattaa matkustusmääriä erityisesti työ- ja opiskeluliikenteessä. Myös matkailuliikenteessä on merkittävää kehittämispotentiaalia, sillä Tuurin kyläkauppa ja Ähtärin pandat ovat varsin hyvin saavutettavissa raiteilla.

VR:n mukaan Seinäjoki–Ähtäri-yhteysvälin osalta ratakapasiteetti on riittävä nykyisellä kalustolla ja vuoroja voitaisiin lisätä kyseessä olevalle välille esimerkiksi aamuun ja iltapäivään.

Pilotissa on tarkoitus selvittää käytännön tasolla, millaisia vaikutuksia alueiden omista lähtökohdista suunnitellulla aikataulurakenteella on kustannuksiin ja matkustusmääriin.

Jatkosuunnittelussa pilottialueet, VR ja liikenne- ja viestintäministeriö työstävät tarkempia suunnitelmia alueellisen raideliikenteen kehittämisestä. Pilottihankkeiden kautta on tarkoitus löytää sellaisia liikennöintikokonaisuuksia, joita voidaan liikennöidä myös pitkällä aikavälillä.

Valittujen pilottien jatkosuunnittelu ja sen perusteella tehtävät päätökset lopullisista pilottikohteista tehdään keväällä. Mahdollisten pilottihankkeiden on tarkoitus käynnistyä joulukuussa 2019.