Puffi: Nyt etsitään ideoita Karhulan muraaliin

Karhulan Muraali on valtakunnallinen, peruskouluille suunnattu ympäristötaidekilpailu, joka kannustaa koululaisia suunnittelemaan Ähtärin eläinpuiston karhuaitaukseen muraalin eli seinämaalauksen. Kilpailun aiheena on Yhteinen luontomme ja osallistumisaika siihen päättyy 11. huhtikuuta.

Muraali toteutetaan yhteistyössä Nelimarkkamuseon, Ähtärin kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa. Voittajatyön karhulan aitaukseen suurentaa taiteilija J-P Köykkä.

–Eläinpuiston ja museon yhteistyö on uutta, mutta kuvataiteella ja ympäristökasvatuksella on pitkät yhteiset juuret. Kuvaamataito oli ensimmäinen oppiaine, jossa ympäristökasvatus määriteltiin yhdeksi keskeiseksi opetussisällöksi 1970-luvulla. Kuvataide sopii hyvin ympäristökasvatuksen keinoksi, sillä sen avulla voidaan nostaa näkyväksi, ymmärtää ja kritisoida ympäristöön liittyviä ilmiöitä, toteaa Ähtäri Zoon ympäristökasvattaja Sanna Palvanen.

Luonto sen sijaan on toiminut taiteilijoiden inspiraation lähteenä aina.

–Kilpailun teema on ajankohtainen ja kiinnostava. Odotamme paljon mielikuvituksellisia ja ennakkoluulottomia kilpailutöitä. Luontoa kommentoiva näkökulma taiteessa voi olla ekologinen tai esteettinen. Taiteen tekeminen antaa avaimet pohtia omaa luontosuhdetta paitsi tiedon, myös tunteiden ja asenteiden kautta. Taide on kiinnostava tapa käsitellä ja välittää tietoa ja ajatuksia, pohtii puolestaan Nelimarkkamuseon museolehtori Elina Suutari.

Ähtärissä on pitkät perinteet taidekasvatuksessa Pirkanpohjan taidekeskuksen kautta. Pirkanpohjan 1970-luvulla perustanut ähtäriläinen kuvanveistäjä–professori Eero Hiironen piti äärimmäisen tärkeänä, että myös maaseudun asukkailla on pääsy taiteen äärelle ja että maaseudun taiteilijoilla on työtilaisuuksia.

Hänen filosofiansa mukaan taidekasvatus tuli aloittaa jo lapsista, ja monet Ähtärissä koulunsa käyneet muistavatkin taiteilijan vetämät valloittavat opastukset Pirkanpohjassa.

Ähtärin Eläinpuiston Karhulan muraali -ympäristötaidekilpailu jatkaa hienolla tavalla Hiirosen perintöä: kilpailu on suunnattu lapsille ja nuorille ja kannustaa heitä pohtimaan, mikä Suomen luonnossa on suojelemisen arvoista.

Eri puolille Suomea on valmistunut nopeassa tahdissa muraalimaalauksia värittämään kaupunkimaisemaa. Taidetta tuodaan lähemmäs ihmisten arkea ja uusiin ympäristöihin, totuttujen taidegallerioiden sijaan. Julkinen taideteos voi parhaimmillaan vahvistaa paikallisidentiteettiä, lisätä ympäristön viihtyvyyttä ja tehdä paikasta mieleenpainuvan.

Muraali eläinpuistossa on yllättävä ja elävöittää eläinpuistokierrosta. Se lisää viihtyvyyttä ja esteettisyyttä. Lisäksi se sopii metsäiseen ympäristöön ja eläinpuiston suojelu- ja opetustehtävään.