Puffi: Kuuden tähden reitistön kunnostushanke etenee – kuvakampanjalla haetaan hankkeelle näkyvyyttä

Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoimassa Kuuden tähden reitistö kuntoon! -hankkeessa on kartoitettu alun perin kuuden kunnan alueella kulkeneen yli 400 kilometriä pitkän vaellusreitistön nykytila ja reittien käyttöaste.

Tavoitteena on nykyistä kompaktimpi, hyvin ylläpidetty reitistö, joka tarjoaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet ympäri vuoden. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Emilia Etula.

Mukana hankkeessa ovat kaikki alueen paikkakunnat eli Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri sekä Alajärvi Lehtimäen reittien osalta.

Hanketyön ensimmäisessä vaiheessa on luotu yhteydet alueen maanomistajiin ja yhdistyksiin, joiden kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa.

Paikalliset seurat ja yhdistykset ovatkin aktiivisesti osallistuneet kunnostettavien reittien suunnitteluun ja yhteistyö reittien kunnostuksessa alkaa kesällä 2021.

Huhtikuun alussa alkaa Kuuden tähden reitistön viestintähanke, jossa reitistöstä luodaan tunnettu luontomatkailukohde.

Tässä vaiheessa reitistölle luodaan tunnistettava ilme ja muun muassa verkkosivut, jotta reittejä ja niiden varrella tarjottavia palveluita on myös muualla asuvien helppo hyödyntää.

Kunnostettu ja vetovoimainen reitistö tarjoaa paikallisille matkailualan yrittäjille ja muille palveluntuottajille mahdollisuuden luoda reittien varrelle erilaisia toimintoja ja palveluita.

Syyskuussa hankkeessa käynnistyy kolmas kokonaisuus, jossa kehitetään ja tuotteistetaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa helposti hankittavia palveluita reittejä käyttäville erilaisille asiakasryhmille.

Erityisesti matkailijat haluavat ostaa valmiita, kuten opastettuja luontoretkiä tai kuljetus- ja eräruokapalveluita.

Palveluntuottajia voivat olla sekä yritykset, yhteisöt että yksityishenkilöt.

Kuuden tähden reitistön tunnetuksi tekemiseen tarvitaan monenlaista viestintää, jossa kuvilla tulee olemaan iso rooli. Kuvat kertovat ja luovat mielikuvaa Kuusiokuntien alueen luonnosta ja maisemista.

Alavuden Kehitys Oy käynnistääkin nyt kuvakampanjan, johon toivotaan runsaasti kuvia seudun luontokohteista, liikuntareiteistä ja maisemista niiden varrella eri vuodenaikoina.

Kuvat voivat olla tilannekuvia esimerkiksi pyöräilyn tai hiihdon parista tai tunnelmia nuotiopaikalta.

Kuvissa voi olla henkilöitäkin, kunhan kuvaaja on kysynyt kaikilta kuvassa olevilta luvan kuvan julkaisuun.

Laadultaan sopivien kuvien joukosta osa valitaan käytettäväksi Kuuden tähden reitistön viestinnässä, kuten verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Linkki kuvien sähköiselle lähetyslomakkeelle löytyy Fasadin nettisivuilta, josta löytyvät myös kampanjan tarkemmat säännöt.

Kuvia voi lähettää maaliskuun alusta alkaen aina vuoden loppuun saakka ja kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan loppuvuodesta tuote- ja palvelupalkintoja.