Pelimannin toiminta Alavudella siirtyy Kuusiolinna Terveydelle – Attendo jää tuottamaan ateriapalvelut Pelimannissa

Kuusiolinna Terveys, Attendo ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä (KuusSoTe) ovat sopineet, että Attendo Pelimannin toiminta siirtyy Kuusiolinna Terveydelle. Muutos ei vaikuta asukkaiden palvelusopimuksiin tai henkilöstön työsuhteisiin. Kuusiolinna terveys alkaa vastata hoivakodin toiminnasta toimiluvan saatuaan. Lupaprosessi käynnistetään välittömästi. Luvan myöntämiseen saakka KuusSoTe vastaa Pelimannin johtamisesta.

Länsi-Suomen aluehallintovirasto antoi 8.2.2019 päätöksen, jolla Attendo Pelimannin toiminta keskeytettiin väliaikaisesti. Attendo on korjannut keskeytykseen johtaneet epäkohdat. Attendo, Kuusiolinna Terveys sekä kuntayhtymä Kuussote ovat päättäneet yhteisten keskustelujen pohjalta, että Pelimannin toiminta siirtyy liikkeenluovutuksella Attendolta Kuusiolinna Terveydelle. Kuusiolinna Terveys aloittaa hoivapalveluiden tuottamisen, kun saa toimiluvan yksikköön. Lupaprosessin yhteydessä hoivakoti tullaan myös nimeämään uudelleen. Järjestelyn tarkoituksena on turvata palvelutalon asukkaiden hyvä ja laadukas hoito. Kuusiolinna Terveys on alueella vahva toimija ja sillä on alueella yhdeksän muuta tehostetun palveluasumisen yksikköä.

Henkilöstö siirtyy keittiötyöntekijää lukuun ottamatta liikkeenluovutuksessa Kuusiolinna Terveydelle. Kuusiolinna ja Attendo näkevät, että asukkaiden edun kannalta on paras, että tuttu henkilökunta jatkaa yksikössä. Pelimannin asukkaat saavat jatkossakin ruokansa hoivakodin omasta keittiöstä, jossa tuotanto säilyy Attendolla. Attendo jää myös hallinnoimaan asukkaiden vuokrasopimuksia.

Pelimannin hoivatoiminnan siirtyminen Kuusiolinna Terveydelle ei vaikuta millään tavalla asukkaiden arkeen tai heidän maksuihinsa. Muutoksen on määrä tapahtua lähiviikkojen aikana kun Kuusiolinna Terveydelle on myönnetty toimilupa hoivakodin hoivapalvelujen tuottamista varten.

Lisää aiheesta