Maahan muuttaneiden ohjaus ja neuvonta laajenee uusiin kuntiin

Syksyllä 2020 käynnistynyt, maahan muuttaneille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksella kehittävä Welcome2EP -hanke laajenee uusiin kuntiin. Jatkossa palveluja on saatavissa koko maakunnan alueella.

–Laajentumisen myötä maahan muuttaneet saavat neuvontaa ja ohjausta sellaisissakin kunnissa, joissa maahan muuttaneiden lukumäärät ovat pienet, eikä palveluita ole aiemmin ollut saatavilla, kertoo maahanmuuttokoordinaattori Maria Kaijankangas.

–Maahan muuttaneille voidaan hankkeesta tarjota apua esimerkiksi erilaisten lomakkeiden täyttöön, harrastusten löytämiseen, virastoissa asiointiin, kunnallisiin palveluihin hakeutumiseen ja niin edelleen. Palvelut edistävät maahan muuttaneiden kotoutumista ja kiinnittymistä alueelle. Isossa mittakaavassa ne lisäävät alueen veto- ja pitovoimaa.

Hankkeella on vahva kuntien ja maakuntaliiton tuki, sillä kaikki kunnat sekä Etelä-Pohjanmaan liitto ovat mukana hankkeessa omarahoitusosuudella.

Maakunnan väestö on viime vuosikymmenten aikana kansainvälistynyt ja siten myös palvelutarpeet ovat muuttuneet.

–Kunnissa on ymmärretty paitsi väestörakenteen asettamat realiteetit myös osaavan työvoiman saannin tuomat haasteet, jotka heijastuvat mm. yritysten investointihalukkuuteen ja verokertymän kautta lopulta myös koko kunnan palvelurakenteeseen ja elinvoimaan. Hanke suuntaakin vahvasti tulevaisuuteen, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta käydään paitsi paikallisella ja alueellisella tasolla, myös maakuntien ja maiden välillä.

Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä ohjaus- ja neuvontapalveluita tarjotaan jatkossa lähes viikoittain. Maahanmuuttokoordinaattori Maria Kaijankangas palvelee asiakkaita Alavudella Fasadissa, Kuortaneella Väentuvalla, Ähtärissä Kaupungintalolla ja Soinissa Kuninkaantuvalla.