Kuuden tähden reitistön ensimmäiset reitit valmistuvat Ähtäriin, Tuuriin ja Soiniin – reitistölle tuotetaan myös omat kotisivut

Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoima Kuuden tähden reitistön -hankekokonaisuus on edennyt reittien kartoituksesta ja suunnittelusta markkinointi- ja oheispalveluiden kehittämisvaiheeseen.

Kesän aikana ovat useammat paikalliset toimijat käynnistäneet reittien kunnostuksia ja taukopaikkojen rakentamisia. Esimerkiksi Ähtäriin, Soiniin ja Tuuriin on syksyn aikana valmistumassa uudet ulkoilureitit.

Nämä reitit ovat ensimmäisiä, joista uuden Kuuden tähden reitistön puitteissa julkaistaan reittiselosteet karttoineen verkkosovelluksessa.

Reitteihin voi tutustua ennakkoon netissä

Syyskuun alussa alkoivat Kuuden tähden reitistö -hankkeen viestintään ja retkeilyreittien palvelutarjonnan kehittämiseen keskittyvät osat.

Viestintähankkeessa painotetaan erityisesti reittien markkinointia ja tiedottamista.

Toimenpiteillä parannetaan alueen luontokohteiden ja ulkoilureittien tunnettavuutta ja saavutettavuutta.

Viestinnän kärkenä on, että reitteihin voi kätevästi etukäteen tutustua, ja kattavat tiedot kannustavat niin paikallisia kuin myös matkailijoita lähtemään reiteille.

Viestintähankkeessa tuotetaan reitistölle muun muassa omat kotisivut, joille tulee reittikuvaukset karttoineen sekä reittien varrella olevat palvelut. Reiteistä tiedotetaan myös kansainvälisesti ja eri kielillä.

Palveluja reittien varrelle ideoidaan

Kuuden tähden reitistön varrelle tarjottavien palveluiden tuotteistamiseen painottuvassa hankkeessa innostetaan alueen yrittäjiä ja muita toimijoita ideoimaan ja kehittämään palveluita reittejä käyttäville erilaisille asiakasryhmille.

Nämä voivat olla esimerkiksi opastettuja luontoretkiä tai majoitus-, kuljetus- ja eräruokapalveluita.

Myös erilaiset tutustumiskohteet, kuten nuotiopaikat tai opastetut kierrokset, voivat toimia kimmokkeena reiteille lähtemiseen.

Lisäksi tarvitaan palveluita, jotka mahdollistaisivat useammankin vuorokauden retkeilyn alueella.

Palveluntuottajia voivat olla sekä yritykset, yhteisöt että yksityishenkilöt.

Ensimmäinen opintomatka lokakuussa

Retkeilypalveluiden tuottamiseen haetaan ideoita myös hankkeen puitteissa tehtäviltä opintomatkoilta, joissa tutustutaan muualla Suomessa toteutettuihin reitteihin ja oheispalveluihin.

– Ensimmäinen opintomatka on tarkoitus järjestää lokakuun lopulla ja mukaan voivat tulla kaikki hankkeesta kiinnostuneet. Lisäksi järjestämme ideointi- ja tuotteistamistyöpajoja palvelutuotteiden aikaansaamiseksi, kertoo projektipäällikkö Emilia Etula.

Hän toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan tekemään Kuuden tähden reitistöä – retkeilijänä, palveluyrittäjänä tai yhteistyökumppanina.