Kuortanelaiset suhtautuvat nihkeästi tuulivoimasuunnitelmiin

Haukkakalliolle suunnitellut tuulivoimalat rumentavat maisemaa ja aiheuttavat häiritsevää melua, uskovat kuortanelaiset. Abo Wind Oy suunnittelee Kuortaneen Haukkakallion alueelle enintään yhdeksän tuulivoimalan tuulivoimatuotantoaluetta. Yhtiö halusi selvittää lähialueiden asukkaiden käsityksiä hankkeesta ja tilasi Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta kyselytutkimuksen. Vastauksia tuli 276 kappaletta.

Yleinen suhtautuminen tuulivoimaan on melko myönteistä tai neutraalia, kertoo nuorempi tutkija Sari Janhunen Lappeerannan teknillisestä yliopistosta.

– Kuortanelaiset kuitenkin arvioivat, että tuulivoimatuotanto aiheuttaa asutusta häiritsevää melua ja eivätkä voimalat sovi maisemaan, Janhunen kertoo.

65 prosenttia vastaajista huoletti tuulivoimaloiden ääni ja terveysvaikutukset. Noin 53 prosenttia ilmoitti, ettei luota viranomaisiin tuulivoimaloiden suunnittelussa.

– Se oli huolestuttava yllätys. Vain 35 prosenttia sanoi luottavansa viranomaisiin.

Kuortanelaisten suhtautuminen Haukkakallion hankkeeseen on yleistä suhtautumista kielteisempää. Yli 57 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei alue sovellu tuulivoimatuotannolle ja vain 36 prosenttia sanoo, että soveltuu.

– Kielteisten vastauksien perusteluissa tulivat esille maisema-, melu-, välke-, terveys- ja eläimistöhaitat. Lisäksi viitattiin kiinteistöjen arvon laskuun ja hanketta pidettiin uhkana kulttuurihistorialliselle maisema-alueelle. Suunnitelmaan nähden aluetta pidettiin liian pienenä, Janhunen sanoo.

Projektipäällikko Jaana Mursu Abo Wind Oy:stä kertoo, että yhtiö on valmis tekemään kaavoitusaloitteen kunnalle kevään aikana.

– Ennen kaavoituksen käynnistymistä halusimme selvittää asukkaiden huolenaiheita. Toimija ja viranomaiset kiinnittävät kaavoituksessa erityistä huomiota kyselyssä ilmenneisiin huolenaiheisiin.

Tutkimuksen tuloksia esiteltiin keskiviikkoiltana yleisötilaisuudessa Kuortaneen Urheiluopistossa. Yleisössä virisi runsaasti keskustelua muun muassa Haukkakallion hankkeen melu- ja maisemamallinnoksista ja tuulivoiman kannattavuudesta ylipäätään.