Tilaajalle

Kuortaneesta kaavoitus- ja rakentamislaki tulisi valmistella uudelleen ja ministeriöiden yhteisvoimin

Ympäristöministeriön luonnos uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi tulisi Kuortaneen kunnan mukaan palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus myös katsoo lausunnossaan, että uuden valmistelun tulisi tapahtua laajana, eri ministeriöiden välisenä yhteistyönä.

Kuortaneen mukaan nykyinen rakennusvalvonta kunnassa toimii voimassa olevan lain mukaisesti riittävän hyvin. Edelleen kunnan mukaan rakennusvalvonnan asiakkailla ei ole esteitä lähteä hakemaan tarvittavia lupia. Jälkivalvontaan siirtymisestä taas seuraisi Kuortaneen kunnan mukaan pahimmillaan turhia ristiriitatilanteita.

Kaavoitus tuo nykylainsäädännön mukaisesti riittävästi haasteita niille konsulttipalveluita käyttäville kunnille, joilla ei ole mahdollisuutta omaan kaavoittajaan, katsoo kunnanhallitus. Laaja kaavoitusprosessi selvityksineen kestää usein jopa vuosia, ja kaavoitusprosessin keventämistä tulisikin kokemusten perusteella edesauttaa.

Maakuntakaavojen tuulivoiman sijoittumista ohjaava vaikutus on sen sijaan Kuortaneen kunnanhallituksen mielestä järkevää poistaa kokonaan, kuten uudessa lakiehdotuksessa on esitetty.

Rakentamisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja hiilijalanjälkeen taas on Kuortaneesta otettu nykylainsäädännössä huomioon riittävän hyvin, eivätkä erilliset laskelmat välttämättä antaisi lisäarvoa.

Maaseutukunnissa rakentamisen hiilijalanjälki on Kuortaneen mukaan verrattain pieni, ja suurimmat päästölähteet ovat maatalous sekä liikenne, joka usein on läpikulkuajoa.

Reijo Heikkilä