Kuortaneenjärvellä havaittu runsaasti sinilevää – Ähtärinjärvellä ja Perännejärvellä sekä myös Kuortaneenjärven Puodinkedonlahdella levää on havaittu hieman

Viikolla 30 eli kuluvalla viikolla on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella havaittu sinilevää kuuden valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla.

Levää havaittiin runsaasti Kuortaneenjärvellä ja Kaskisten edustalla.

Hieman levää puolestaan havaittiin Luodonjärvellä, Evijärvellä Sillankorvan leirintäalueella, Ähtärinjärvellä Kylmälahden havaintopisteellä ja Peränteen venevalkaman havaintopisteellä Ähtärissä.

Kansalaishavaintoja kuluneelta viikolta on saatu useasta paikasta. Hieman levää on havaittu muun muassa Kuortaneenjärven Puodinkedonlahdella.

Kansalaishavainnot vesistöjen levätilanteista ovat tärkeää lisätietoa tukemaan valtakunnallisen leväseurannan toteutumista. Kansalainen voi merkitä havaitsemansa leväesiintymän Järvi-meriwikin verkkopalveluun - osoitteessa www.jarviwiki.fi - tai ilmoittaa siitä leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Sinileväkukintojen riski on suurempi ravinnerikkaissa vesissä. Siksi yksi leväkukintojen vähenemisen tärkeimmistä toimenpiteistä on saada ravinteiden valuminen maalta vesistöön ja mereen vähenemään.

Toiminnat vesistöissä tai merenlahdissa vaikuttavat myös levätilanteeseen. Koska sinilevät ja vesikasvit kilpailevat samoista ravinteista, voi laaja vesikasvien tai ruovikon niitto lisätä leväkukintojen riskiä. Lisäksi ruoppausten yhteydessä pohjaan sidottu fosfori sekoittuu veteen, mikä lisää osaltaan leväkukintojen riskiä.

Sinileväepäilyn kohdatessa on hyvä noudattaa aina erityistä varovaisuutta.

Sinileväpitoista vettä ei tule käyttää sauna-, pesu- tai kasteluvetenä. Myöskin pienet lapset ja lemmikkieläimet on pidettävä poissa leväpitoisesta veden lähettyviltä.

Sinilevän tunnistuksessa voi käyttää apuna vesilasitestiä, jolloin ottaessa leväpitoista vettä lasiin, nousee sinilevä noin tunnin kuluessa veden pinnalle. Kokeiltaessa leväesiintymää tikulla, ei sinilevä jää tikkuun roikkumaan, koska se hajoaa sitä koskettaessa.