Tilaajalle

Kuortaneella kahden sillan uusimisen suunnittelu tuonnemmaksi

Kahden Kuortaneella sijaitsevan sillan korjaustöiden suunnittelua ei päästä vielä aloittamaan.

Kyse on Heikkiläntien ja Kaatialantien silloista.

Kuortaneen tekninen toimi on kilpailuttanut suunnittelutyöt tänä syksynä, mutta tarjouksen jätti ainoastaan yksi suunnittelutoimisto.

Tekninen lautakunta merkitsi tiedokseen päätöksen hylätä tehdyt tarjoukset.

– Suunnittelutyön kilpailuttaminen aloitetaan mahdollisesti myöhemmin uudelleen, jos kunnanvaltuusto osoittaa määrärahat vuoden 2020 talousarviossa, tarkentaa Kuortaneen kunnan tekninen johtaja Martti Ranta.

Tarjoukset hylättiin niiden määrän vähäisyyden sekä määrärahojen riittämättömyyden takia.

– Siltojen uusimisen edellytys puolestaan on, että Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää 75 prosentin avustusosuudesta, mikä on siltatöissä se yleisin avustusprosentti.

Kunnan vuoden 2018 talousarviossa varattiin yksityisteiden menokohdalla määrärahat Lapuanjoen ylittävien siltojen kuntotutkimuksia varten. Ne valmistuivat kesäkuussa 2018.

Tutkimusten tekijä on rakennusmestari Raimo Vessonen SiltaRami-yrityksestä Laihialta.

Elokuussa 2018 tekninen lautakunta päätti, että kummankin sillan lähestymiskaiteiksi asennetaan väliaikaiset betoniesteet ja että siltateille asetetaan varoitusmerkit.

Heikkiläntien sillan painorajoitus on neljä tonnia ja Kaatialantien sillan viisi tonnia. Kuntotutkimuksen johtopäätökset ovat yhtäläiset kummallekin sillalle. Siltojen kunto palvelee nykyisen painorajoituksen liikennettä, mutta siltojen hyötyleveydet ovat niin pienet, että se rajoittaa liikennettä. Yhtä lailla Vessonen toteaa, että siltojen kunto on huono ja sillat on uusittava.

Kaatialantien sillan korjauskustannukset ovat joko 379 000 euroa tai 408 600 euroa valittavan siltatyypin mukaan. Heikkiläntien sillan vastaavat vaihtoehtoiset summat ovat 303 000 euroa tai 367 000 euroa.