Kuortane pitää toistaiseksi kunnantalon avoinna asiakkaille

Kuortaneen kunnantalo on toistaiseksi avoinna, mutta tilannetta kuitenkin seurataan.

Kunnan tiedotteen mukaan työntekijät siirtyvät etätöihin, mikäli se on mahdollista. Kaikki viranhaltijat ovat kuitenkin tavoitettavissa puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Myös pakolliset tapaamiset järjestetään.

– Kunnanhallitus ja lautakunnat kokoustavat normaalisti. Kunnanvaltuuston kokoukset arvioidaan tilanteen mukaan, selvittää kunnan viestintäkoordinaattori Tuomas Ojajärvi.

Myös Kuortaneella koulut suljetaan 18. 3. – 13.4. väliseksi ajaksi.

Opetus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Poikkeuksina ovat koulussa järjestettävä esiopetus, perusopetuksen 1.–3. luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla sekä erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Päivähoitoon pääsee Kuortaneellakin

Päivähoito pidetään Kuortaneellakin avoinna. Vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13. 3. julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23. 3. mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaalassa on kielletty. Poikkeuksia ovat tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla

Palveluliikenne eli asiointiliikenne on ryhmäkuljetuksena keskeytetty Kuusiokuntien alueella ajalla 16. 3.–12. 4. Tavoitteena on pyrkiä hidastamaan koronaviruksen leviämistä erityisesti ikäihmisille.

Kauppakassipalvelu toiminnassa

Kuortaneella järjestetään kauppakassipalvelua ja se toimii soittamalla tilaus K-market Kuortaneelle. Maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 17 mennessä tehdyt tilaukset toimitetaan seuraavan iltapäivän aikana, ja asiakas sopii maksutavan ensimmäisen soiton yhteydessä.

Toimintaohjeena on, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Tämä velvoitus ei koske kansanedustajia, valtiojohtoa ja kunnallisia luottamushenkilöitä.

Kuortaneella muiden kuntien tavoin rajoitetaan julkisten kokoontumisten väkimäärä enintään kymmeneen henkilöön sekä suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Ohjeistuksen mukaan museot, kirjasto, harrastustilat ja –paikat, urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.