Kuntajohtajat: Nyt tarvitaan nopeita ja riittäviä toimenpiteitä torjumaan taantumaa

Julkisella sektorilla on suuri vastuu ylläpitää yhteiskunnan ja yritysten tulevaisuuden uskoa. Suomi tarvitsee kolmivuotisen vakauttamispaketin välttyäkseen taantumalta, toteaa kuntajohtajien ryhmä Etelä-Pohjanmaalta.

Ryhmä, johon kuuluvat myös Viiskunnan levikkialueen kuntien ja kaupunkien johtajat, on työstänyt yhteisen yhdeksän kohtaa käsittävän ehdotuksen hallituksen ensi viikon tiistaina pidettävään kehysriiheen.

Sen tarkoituksena on varmistaa, että yhteiskunta pysyy toimivana koronapandemian aikana ja sen jälkeen.

Ensinnäkin pyörät on pidettävä pyörimässä. Tämän valtio turvaa parhaiten korottamalla jo tässä vaiheessa osuuttaan valtionosuuksista vähintään 2 prosenttiyksiköllä eli 25,5 prosentista 27,5 prosenttiin. Julkisen talouden vahvistamiseksi tarvitaan myös muita toimia.

Valtion vastuun kasvattaminen hyödyttää maamme kaikkia asukkaita tasapuolisesti. Tämä on tärkeää, sillä suuri osa maamme yritysten ja kuntien toiminnasta on pysähdyksissä riippumatta siitä, montako tartuntatapausta alueella on. Tästä on saatava päätös hallituksen ensi viikon kehysriiheen. Nopea aikataulu on välttämätön, jotta voidaan välttää joukkolomautukset.

Toiseksi kunnat tarvitsevat selkeän viestin ja päätöksen keskeytyneiden toimintojen valtionosuuksista. Kunnissa ei voida keskeyttää kustannuksia välittömästi, kun hallitus määräsi toiminnan keskeytyksen. Kuntien valtionosuuksia ei näiden toimintojen osalta (etenkin kulttuuritoimi, kirjastopalvelut, nuorisotoimi, liikuntatoimi) tule vähentää.

Kolmanneksi sairaanhoitopiireille ja kunnille tulee sosiaali- ja terveydenhuollosta mittavia suoria lisäkustannuksia. Sairaanhoitopiireille ja kunnille on tärkeää kompensoida suoraan niiden vastuulle jäävät erityiset kustannukset, jottei minkään yksittäisen kunnan harteille kasaudu kohtuuttoman suuria kustannuksia.

Neljänneksi kriisikunnan kriteereitä ei pidä soveltaa tiukasti kolmen vuoden aikana. Etenkin alijäämän kattamisen määräajasta on joustettava. Valtiovarainministeriön on käytettävä harkintaoikeuttaan ja oltava pidättyvämpi arviointimenettelyn aloittamisessa, jotta voidaan huomioida koronaepidemian taloudelliset vaikutukset ja antaa yhteiskuntataloudelle tilaisuus toipua.

Viidenneksi työllistäviä investointeja on käynnistettävä. Välttämättömille investoinneille päiväkoteihin ja kouluihin on saatava varmuus, jotta ne voivat käynnistyä mahdollisimman nopeasti. Hallituksen tulee osana tätä ottaa käyttöön kolmivuotinen tuki sisäilmaongelmista kärsivien rakennusten korjaamiseen. Jo tieto tästä antaisi nyt jonkinlaista varmuutta suunnittelu- ja rakennusalalle.

Kuudenneksi työllistäviä infrastruktuurihankkeita tulee käynnistää ja hankkeet saada pitkän aikavälin kehyksiin. Näin syntyy suoria työpaikkoja samalla kun talous ja kilpailukyky vahvistuvat.

Perusväylänpitoon sovittu vähintään 300 miljoonan euron vuotuinen korotus tulee jatkossa sisällyttää kokonaisuudessaan julkisen talouden suunnitelmaan. Liikenneverkon kehittämishankkeiden rahoitusta tulee lisätä huomattavasti. Seuduille on myönnettävä suunnittelurahoitusta varhaisessa vaiheessa, jotta toimenpiteet saadaan hyvälle alulle. Keskeneräiset infrastruktuuri- ja väylähankkeet on saatettava loppuun.

Seitsemmänneksi valtion panostuksia elinkeinoelämän tukemiseen on jatkettava. Tuki on saatava liikkeelle nopeasti ja tehokkaasti. Kunnat ja niiden kehitysyhtiöt ovat valtion käytettävissä, jotta tuki saadaan yrityksille nopeasti.

Kahdeksanneksi palveluiden hoitajamitoituksen tarkka säätäminen ja oppivelvollisuuden pidentäminen, eli kuntien lakisääteisten velvollisuuksien lisääminen, tulisi jättää myöhempään ajankohtaan.

Yhdeksänneksi maataloustuottajien ja maataloustuotannon selviytyminen tulisi taata kriisin keskellä ja huolehtia maataloustuotannon työvoiman saanti.

Lisäksi kuntajohtajat haluavat korostaa, että demokratian ja itsehallinnon arvot joutuvat tällaisina kriisiaikoina suuren muutospaineen alle.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että kuntien paikallinen itsehallinto voi osaltaan vaikuttaa siihen, että pystymme paremmin ja mielekkäämmin käsittelemään haasteita, kannanotossa todetaan.

– Teemme yhdessä töitä koronaepidemian pysähdyttämiseksi. Olemme ylpeitä ja kiitollisia asukkaidemme ja yritystemme osoittamasta sopeutumis- ja innovointikyvystä näissä haasteellisissa olosuhteissa.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että selviämme tästä kriisistä entistä voimakkaampana, uusia kokemuksia rikkaampana, uusia työtapoja oppineena ja uudenlaisella näkökulmalla maailman menoon.

– Nyt on tärkeää, että pidämme myös huolta yhteiskuntamme niistä jäsenistä, jotka eivät ole yhtä vastustuskykyisiä, toteavat Etelä-Pohjanmaan kuntajohtajat kannanotossaan.