Tilaajalle

Jussi Maijala: Nuoria vaaditaan olemaan kypsempiä kuin he ovatkaan

Nuorilta odotetaan nykyään oma-aloitteisuutta ja valintojen tekokykyä Jussi Maijalan mielestä liikaakin. Heitä vaaditaan olemaan kypsempiä kuin he ovatkaan.

Maijala on Alavuden lukion vararehtori ja toimii opinto-ohjaajana ja yhteiskuntaopin lehtorina sekä lukiolla että yläkoulussa. Viime viikolla, 10. lokakuuta, hän täytti 50 vuotta.

– Nuori tarvitsee ohjausta, tukea ja välittämistä. Ohjatusti hänen on mukava edetä. Tarjolla on pidettävä selkeitä väyliä, hän sanoo.

Valtakunnallisesti häntä huolettavat nuorten ihmisten joutumiset eläkkeelle mielenterveyssyistä. Nuorten ahdistus on hänenkin toiminta-alueellaan jonkin verran kasvanut, mutta mitään äkkinäistä muutosta hän ei ole havainnut.

– Asioista puhutaan nykyään enemmän ja ongelmiin osataan hakea apua entistä paremmin.

Omaa työtään Alavudella yhteiskuntatieteiden maisteri kuvaa varsin laaja-alaiseksi. Se kattaa 8-luokkalaisten opinto-ohjauksen siinä missä abiturienttien yhteiskuntaopin opetuksenkin. Välille mahtuu monenlaista.

– Opon työ on ongelmanratkaisupalvelua. Oppilaat tulevat opon luokse kysymystensä kanssa. Ongelmiin pyritään yhdessä löytämään mahdollisimman konkreettisia ratkaisuja niin, että oppilas ei kokisi jäävänsä yksin asian kanssa. Siinä tarvitaan sekä näkökulmien että realiteettien esiin tuomista.

Valtakunnallisesti opetusta kehitetään vauhdilla.

– Esimerkiksi digitalisaation ja tietokoneiden tuomisessa opetukseen ei mielestäni aina mietitä, tuovatko uudistukset opetukselle ja oppimiselle lisäarvoa, vaan mennään väline edellä.

Maijala mielisi painaa hieman jarrua uudistamiselle.

– Opetusministeriössä voitaisiin välillä muutamaksi vuodeksi keskittyä siihen, että opetuksen resurssit ovat kunnossa, hän sanoo.

Kestämätöntä on hänestä sekin, että opetussuunnitelmaan lisätään koko ajan lisää tavaraa, mutta mitään ei oteta pois.

Maanpuolustustyö on lähellä Alavuden reserviläisten varapuheenjohtajan sydäntä. Hän on myös valtakunnallisen Maanpuolustusyhdistys MPK:n kouluttaja.

– Se on konkreettista toimintaa, jolla varaudutaan pahimman varalle.

Omassa ampumaharrastuksessaankin hän haluaa edelleen kehittyä.

Yli 30 vuotta raskasta rokkia soittaneelta Spiritus Mortis -yhtyeeltä, johon Maijala kuuluu perustajajäsenenä, tulee ensi vuoden puolella jälleen uusi levy.

– Soittaminen yhtyeessä on aina yhtä mukavaa, kun tyyli on sellainen, että voi vanhempanakin jammailla, kitaristi lohkaisee.

Kunnallispolitiikan puolelta Maijalan ajankohtaisia ajatuksia voi lukea 17.10. ilmestyvästä Viiskunnasta.