Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajistovaalit alkoivat – valinnan voi tehdä 203 ehdokkaasta

Äänestys Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston vaaleissa alkaa tänään.

–Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston roolina on toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtia siitä, että kaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen, asiakkuusjohtaja Tuula Rajala Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupasta kertoo.

Ehdokasasettelun yhteydessä kaikilta ehdokkailta on kysytty heidän paikallistoiveitaan, eli niitä ajatuksia, joita he valituksi tulleessaan haluaisivat edistää. Myös muut osuuskaupan jäsenet ovat saaneet esittää omia paikallistoiveitaan evästykseksi tuleville osuuskauppapäättäjille.

–Saimme ehdokasasettelun yhteydessä ehdokkailta lukuisia paikallistoiveita. Laaja innostus ja ehdotusten kirjo kertovat siitä, että osuuskaupalla nähdään olevan tärkeä rooli koko alueen kehityksessä, Rajala sanoo.

Eepeen edustajistovaalien ehdokasasettelu päättyi 22.1. Ehdokkaita on 203, kun heitä edellisissä vaaleissa oli 180.

–Olemme iloisia, että vaikuttaminen kiinnostaa selkeästi ja jäsenemme ovat lähteneet sankoin joukoin ehdokkaaksi. Kannustamme kaikkia jäseniämme käyttämään aktiivisesti myös äänioikeuttaan, Rajala jatkaa.

Vaaleissa voi äänestää joko sähköisesti tai postitse ajalla 22.2.–10.3.2021. Vaaleissa voi äänestää jokainen vähintään 15-vuotias osuuskaupan jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi viimeistään 31.12.2020.

Äänestyslipuke ja äänestysohjeet postitetaan jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle 22.2.2021 mennessä. Itselleen sopivan ehdokkaan voi löytää myös vaalikoneen avulla. Se löytyy osoitteesta www.eepee.fi/vaalit.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajisto valitaan suhteellisella vaalitavalla. Kaikki ehdokkaat ovat jollain ehdokaslistalla. Ääni annetaan ehdokkaalle, mutta läpipääsyyn vaikuttaa sekä ehdokkaan itse saamat äänet että koko ehdokaslistan äänimäärä.