EPSHP:ssä varmistui viides koronavirustartunta

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu viides koronavirustartunta työikäisellä miehellä.

Tapaus kytkeytyy aikaisemmin todettuun koronavirustartuntaan. Tartunnan saaneet olivat olleet samalla ulkomaanmatkalla Itävallassa. Tartunnasta saatiin varmistus THL:stä.

Potilas on hyväkuntoinen ja hän on eristyksessä kotonaan.

Potilaalla ollut yksi lähikontakti ja hänet on määrätty karanteeniin.

Jatkossa Seinäjoen keskussairaalan infektioiden torjunnan toimintayksikkö enää tiedota yksittäisistä koronatartunnoista. Jatkossa THL kerää tapauksia koskevat tiedot suoraan tartuntatautirekisteristä.

Keskussairaalan koronavirustilanteesta julkaistaan tiedotus kerran/kaksi viikossa tilanteen mukaan.

Koronavirustilanne (COVID-19) on muuttunut nopeasti eikä viruksen leviämistä Suomessa voi pysäyttää.

Toistaiseksi koronatartuntoja alueellamme on ollut vähän, mutta tautitapausten oletetaan lisääntyvän lähiaikana.

Sairaanhoitopiiri ja perusterveydenhuolto pyrkivät varautumaan laajenevaan epidemiaan mahdollisimman hyvin.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan lievistä hengitystieoireista kärsiviä potilaita ei pääsääntöisesti testata. Näytteenottokriteereitä on muutettu huomioiden riskiarviointi ja näytteenottokapasiteetti. Näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita.

Lieväoireisista matkailijoista otetaan näyte harkiten. Näytteitä otetaan myös terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta, jos oireet viittaavat koronavirustartuntaan.

– Henkilökunnan testaaminen on tärkeää sen vuoksi, että estäisimme tartuttamasta muuta henkilökuntaa ja potilaita. Näytteenottoa pyritään lisäämään sitä mukaa, kun kapasiteettia saadaan lisää, sairaanhoitopiiristä kerrotaan.

– Kansalaisten on tässä tilanteessa erityisen tärkeää noudattaa valtioneuvoston antamia ohjeita. Sääntöjä noudattamalla pystymme hillitsemään viruksen hallitsematonta etenemistä. Käsihygieniasta huolehtiminen on tärkeää.

– Jos sairastut lieviin flunssaoireisiin, pysy kotona, kunnes oireet ovat olleet poissa yhden vuorokauden. Jos oireesi ovat normaalia flunssaoireita pahemmat, ole ensisijaisesti yhteydessä päivystysapupuhelimeen 116117 tai omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. On erittäin tärkeää ottaa aina yhteyttä puhelimitse ennen hakeutumista terveydenhoidon yksikköön.

Jos epäilet koronavirustartuntaa, tee oirearvio osoitteessa www.omaolo.fi

– Lääkettä tai rokotetta ei COVID-19 -virukseen toistaiseksi ole. Suurin osa ihmisistä sairastaa taudin lievillä ylähengitystieinfektion oireilla. Hoito on oireita lievittävää ja tällä hetkellä kuumeen ja kivun hoitoon suositellaan ensisijaisesti parasetamolia, jos sen käytölle ei ole muutoin estettä.