”Elinvoimainen kulttuurikenttä on tärkeä osa maaseudun vetovoimaa” – Etelä-Pohjanmaalle kootaan yhteinen kulttuuripalvelutarjotin

Etelä-Pohjanmaalla toimivien taiteen ja kulttuurin tekijöiden palveluita kerätään yhteen keväällä 2021.

Palveluista muodostuu kulttuuripalvelutarjotin, jonka tavoitteena on nostaa esiin alueen tekijöiden tarjoamia kulttuurisisältöjä.

Sen toivotaan myös edesauttavan alueella asuvien kulttuurin ja taiteen ammattilaisten työllistymistä alueen sisällä.

Muun muassa vuonna 2019 julkaistu Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista on siivittänyt keskustelua taidesisältöjen vaikuttavuudesta ja hyvinvointivaikutuksista. Tämän toivotaan realisoituvan myös kulttuuripalveluiden käytön lisääntymisenä ja monialaistumisena.

–Laki kuntien kulttuuritoiminnasta edellyttää kunnilta toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kulttuurin kokemisen kaikille asukkaille osana hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi kunnilta odotetaan toimenpiteitä, jotka luovat edellytyksiä ammattimaisen kulttuurikentän toiminnalle. Elinvoimainen kulttuurikenttä on tärkeä osa maaseudun vetovoimaa, mutta kaikki ymmärtävät, että ilman töitä taiteilijan on vaikea jäädä alueelle, summaa projektikoordinaattori Päivi Alaniska.

Sisällöistä muodostettava palveluntarjotin jaetaan alueen kuntien kulttuurivastaaville ja kuntien palveluyksikköihin.

Esimerkkeinä mahdollisista palveluntarjottimen sisällöistä mainitaan erilaisin taidemenetelmin toteutettavat työpajat, osallistavat yhteisötaideprojektit, erilaiset taideterapiat, esittävän taiteen esitykset (tanssi, musiikki, teatteri, sanataide), opastetut näyttelykierrokset paikan päällä tai ruudun välityksellä sekä ja pop up -taidenäyttelyt.

Freelancereiden, kulttuuriyhteisöjen ja yritysten lisäksi myös alueen taidegalleriat, museot, kulttuurikeskukset ja taidelaitokset voivat tarjota omia sisältöjään tarjottimelle.

Sisältöjen tulee olla ennalta suunniteltuja, tietylle kohderyhmälle tarjottavia palveluita. Palvelun tuottajan tulee sanallistaa toiminta kuvauksena, ilmoittaa palvelulle hinta ja tarvittavat puitteet.

Palvelun suunnitteluun voi hakea tukea kehittämistehtävän koordinaattorilta tai kaikille avoimesta Etelä-Pohjanmaan taiteen ja kulttuurin tekijöiden aamukahvitilaisuudesta 27.5.2021.

Palveluita kerätään lomakkeen kautta. Lomake on avoinna 30.6.2021 saakka. Valmis palveluntarjotin lähetetään kuntiin 1.9.2021.

Kulttuuripalvelutarjotin on pilottiluonteinen. Sen vaikuttavuutta arvioidaan loppuvuodesta 2021.

Mikäli tarjottimelle on tilausta, sisällöt päivitetään tekijöiden suostumuksella alkuvuodesta 2022.