Aluehallintovirastot antoivat uudet määräykset perusopetuksen järjestämisestä – suositus kuitenkin on, että lapset pidetään kotona

Aluehallintovirastot antoivat tänään uudet määräykset siitä, että perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta ja muuta toimintaa lähiopetuksena kaikille esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaille, erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Vastaavat rajoitukset koskevat myös taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia (kuten musiikkiopistoja).

Aluehallintovirastot kuitenkin suosittavat, että lapset pidetään kotona, jos se vain on mahdollista.

Aluehallintovirastot tekivät uudet määräykset valtioneuvoston viime perjantaina antaman asetuksen mukaisesti.

Valtioneuvoston asetuksella kuntien järjestämisvelvollisuutta rajoittavaa sääntelyä muutettiin siten, että siitä poistettiin edellytys vanhempien toimimisesta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Asetusmuutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada perusopetuslain mukaista lähiopetusta.

Muutoksella turvataan myös suhteellisuusperiaate sekä oppilaiden ikä ja kehitystaso huomioiden, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevilla oppilailla säilyy oikeus saada lähiopetusta.

Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa toimintaa ei pidetä julkisena kokoontumisena eikä kymmenen hengen sääntöä tarvitse noudattaa.

On silti suositeltavaa työskennellä tavanomaista pienemmissä ryhmissä tartuntavaaran vuoksi sekä tehostaa siivousta ja käsihygieniaa.

Tartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa. Myös Suomessa alkanee lähiaikoina tulla ilmi tartuntoja, joiden tartuntaketjuja ei enää voida jäljittää, ja tartuntariski oppilaitoksissa kasvaa.

Toisaalta samanaikaisesti tartuntariski kasvaa kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa, naapurustossa, työpaikoilla ja liikennevälineissä.

Tämän vuoksi aluehallintovirastot suosittavat, että lapset pidetään kotona, jos se vain on mahdollista.

Aluehallintovirastojen uudet määräykset koskevat kaikkia manner-Suomen kuntia ja ovat voimassa 13.4.2020 saakka.