Alavus haastaa asukkaansa näkemään hyvää – Kerro Liisalle -kampanja käynnistyy helmikuussa

Alavuden uuden kaupunginjohtajan Liisa Heinämäen mukaan nimetty Kerro Liisalle -kampanja käynnistyy helmikuun alusta. Kampanjalla halutaan innostaa kuntalaisia, kesäasukkaita ja matkailijoita kertomaan, mikä Alavudella on parasta.

Kampanjan avulla helmikuun alussa virkaan astuva kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki pääsee konkreettisesti tutustumaan kuntalaisten ajatuksiin ja positiivisiin näkökulmiin omasta kotikaupungistaan.

Kampanja myös vahvistaa ja tukee alavutelaisten ylpeyttä omasta kotikaupungistaan. Samalla pääsee kertomaan myös muille, mikä Alavudella on hyvää ja kaunista.

Kampanjan aikana ajatuksiaan voi kertoa sanoin ja kuvin joko kampanjasivustolla www.kerroliisalle.fi, Alavuden kaupungin sosiaalisen median tileillä tai perinteisesti postikortilla. Kerro Liisalle -kortteja tulee jakoon eri toimipisteisiin ja tapahtumiin Alavudella kampanjan aikana.

Kampanjan aikana esiin tulleita ylpeyden aiheita ja hyväksi tunnistettuja asioita käytetään monipuolisesti kaupungin viestinnässä ja niitä tuodaan tutuksi erilaisten juttujen, kuvien, haastatteluiden ja videoiden avulla.

– Kaupunginjohtajana minulle on tärkeää kuulla kuntalaisten ajatuksia siitä, mikä yhteisessä kotikaupungissamme on niin hyvää, että siitä pitäisi kaikkien tietää. Se voi olla jokin maisema tai luontokohde, harrastus tai työ, jokin konkreettinen rakennus, jolla on tunnearvoa, tai sitten tietty asenne tai toimintatapa. On mielenkiintoista pohtia kaupungin parhaita puolia eri näkökulmista ja mahdollisimman erilaisten ihmisten silmin, toteaa kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki.

Vaikka kampanja tähtääkin positiivisten näkökulmien keräämiseen, voi kampanjan aikana tuoda esille myös toiveita ja kehityskohteita. Ajatuksia voi postikortin ja kampanjasivuston lisäksi kertoa myös kaupungin Facebook- ja Instagram-sivuilla.