Alavuden ja Töysän liitolle valtiovallan sinetti

Alavuden ja Töysän kuntaliitos on nyt varma. Valtioneuvosto hyväksyi kuntien laatiman liitossopimuksen viime viikolla. Näin ollen Töysän kunnasta tulee 1.1.2013 osa Alavuden kaupunkia. Samalla Alavuden kaupungin asukasluku nousee 12350:een. Samassa yhteydessä myös Alavuden ja Töysän seurakunnat yhdistyvät.

Alavuden ja Töysän kuntaliitosta valmisteltiin runsas kaksi vuotta ennen kuin se oli valmis saamaan valtioneuvoston siunauksen. Töysän kunnanjohtaja Terttu Liesmäki ja Alavuden kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää aloittivat kevättalvella 2010 esiselvityksen tekemisen. Virkamiestyönä tehdyssä esiselvityksessä koottiin perusasiat alueesta, kuntien väestöstä, elinkeinorakenteesta, kuntataloudesta sekä kuntien henkilöstöstä ja palveluista. Elokuussa 2010 valmistuneessa esiselvityksessä kuntien johtajat esittivät, että liitosneuvotteluja jatketaan.Marraskuussa 2010 Alavuden kaupunginhallitus ja Töysän kunnanhallitus päättivät esittää, että kuntaliitosneuvotteluja jatketaan esiselvityksen pohjalta. Myös valtuustot päätyivät omassa kokouksessaan samaan.

Lue lisää tiistain Viiskunnasta