Alavudelle erityisavustusta maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden käynnistämiseen ja kehittämiseen

Alavuden, Kauhavan ja Kurikan kaupungit sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymä ovat saaneet Työ- ja elinkeinoministeriön avustuksen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen ajalle 1.9.2020 – 31.8.2021.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Etelä-Pohjanmaalle matalan kynnyksen yhtenäinen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden malli.

Hankkeessa toimii kolme kokoaikaista sekä yksi puolipäiväinen maahanmuuttokoordinaattori. Yksi heistä toimii samalla hankkeen projektipäällikkönä. Koordinaattoreiden työnantaja on Kurikan kaupunki.

Maahanmuuttokoordinaattoreiden rekrytointi toteutetaan syyskuun aikana. Koordinaattoreiden tehtäviin kuuluvat maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta, maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen sekä arjen sujuvoittaminen ja hyvinvoinnin tukeminen hankesuunnitelman mukaisella tavalla.

Tehtävien hoidon edellytyksenä on soveltuva koulutus, perehtyneisyys maahanmuuttajien kotouttamiskäytäntöihin ja -lainsäädäntöön sekä riittävä kielitaito.

Tehtävien hoito edellyttää myös julkisten palveluiden tuntemusta, suunnitelmallista työotetta ja kykyä toimia monikulttuurisessa työympäristössä.

Lisäksi projektipäälliköksi valittavalle eduksi on kokemus julkisen rahoituksen hallinnoinnista.

Avustushaku oli suunnattu maakuntien keskuskaupungeille. Kiinnostuksen yhteiseen hankehakuun ilmoittivat Alavus, Kauhava, Kurikka ja Suupohjan koulutuskuntayhtymä.

Maahanmuuttajien määrä on alueella kasvanut ja työperäiset maahanmuuttajat ovat erittäin tärkeitä alueemme elinkeinoelämälle myös tulevaisuudessa.

Avustuksen tavoite on maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen saavutettavaksi ja monikanavaiseksi Etelä-Pohjanmaalla sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuuden parantaminen, maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen ja arjen sujuvoittaminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.

Myönnetyn avustuksen määrä noin 160 000 euroa, mikä on 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. 20 prosentin kuntarahoitusosuus jaetaan osallistuvien kuntien väkiluvun suhteessa.