Ähtärin Valppaalle suurin korjausavustus: 33 000 euroa

Voimistelu- ja urheiluseura Ähtärin Valpas ry saa tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan suurimman seurantalojen korjausavustuksen, 33 000 euroa. Se on myös valtakunnallisesti kolmanneksi suurin avustus.

Valppaan Urheilutalolle voidaan tehdä tällä avustuksella kuntoarvio korjausehdotuksineen sekä rakennuksen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Avustusta voidaan käyttää myös talon vesikaton korjaussuunnitteluun ja korjaustöihin.

Kaikkiaan seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,68 miljoonaa euroa, josta 127 300 euroa myönnetään Etelä-Pohjanmaalle.

Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Yhteensä avustuksia saa Etelä-Pohjanmaalla tänä vuonna 12 hakijaa, mikä on kahdeksan enemmän kuin 2018. Esimerkiksi Vehun Maa- ja Kotitalousseura ry Soinista saa 8 000 euroa Vehu-talon ovien ja ikkunoiden korjaamiseen.

Koko maassa avustuksia myönnettiin 167 hakijalle.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.