Ähtärin strategiatyössä kuuluu asukkaiden ääni: kuntalaiskysely avataan huomenna

Ähtärin kaupungin uutta kaupunkistrategiaa valmistellaan parhaillaan luottamushenkilöiden ja virkamiesten voimin. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden strategian vielä loppuvuoden aikana.

Valtuustokauden aluksi valtuutetut ovat jo pariin otteeseen kokoontuneet työpajoihin, joissa on pohdittu strategiaa eri näkökulmasta.

Seuraavaksi ääneen pääsevät asukkaat, yrittäjät, kolmas sektori, koululaiset ja opiskelijat sekä kaupungin henkilöstö.

– Strategia on keskeisin Ähtärin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Siinä määritellään toiminnan painopistealueet seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Nämä linjaukset vaikuttavat kaikkien ähtäriläisten elämään, toteaa kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki.

– Onkin tärkeää, että päättäjien ja virkamiesten lisäksi myös asukkaat ja kaikki muutkin sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan strategian sisältöön, hän jatkaa.

Ensi vaiheessa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.ahtari.fi avataan asukkaille suunnattu kysely, johon voi vastata 13.–31.10.2021 välisenä aikana.

Myös paperisia kyselylomakkeita voi käydä täyttämässä kaupungintalolla infopisteen aukioloaikoina.

Lapset ja nuoret vastaavat kyselyyn koululuokissaan ja eskarilaiset sekä alaluokkalaiset pääsevät visioimaan omaa Ähtäriään piirtäen.

Kyselyssä kartoitetaan muun muassa Ähtärin tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ja sitä, mihin kaupungin tulisi lähivuosina panostaa eniten.

Vastaajat pääsevät myös kertomaan, mitä arvoja uudessa kaupunkistrategiassa pitäisi korostaa.

Yrittäjille, kolmannen sektorin toimijoille ja henkilöstölle on laadittu omat kyselynsä, jotka toteutetaan lokakuun aikana.