Ähtärin Peränteen kylätalolle 11 000 euroa korjausavustusta

Ähtärin Peränteen Kyläseura ry saa valtiolta 11 000 euron avustuksen kylätalon korjaukseen. Avustusta myönnettiin myös Lehtimäen Nuorisoseura ry:lle, joka saa 1 000 euroa.

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna avustuksia yli kaksi miljoonaa euroa, josta 57 500 euroa Etelä-Pohjanmaalle.

Koko maassa avustuksia saa 130 hakijaa ja Etelä-Pohjanmaalla yhteensä kuusi hakijaa.

Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Seurantalojen korjausavustus on valtion määräraha, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.

Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla.

Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin lähes 2 500. Ne ovat arvokasta kansallista kulttuuriperintöä, joiden korjaustyöstä ja ylläpidosta huolehtivat usein paikalliset yhdistykset pääosin talkoovoimin.