Ähtärin Matkailu Oy:n työ alkuun

Uudelleen toimintojaan aloittavan Ähtärin Matkailu Oy:n hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa keskiviikkona.

Kuusihenkisen hallituksen jäsenet ovat Jani Takamaa, Jonna Pietilä, Hanna Rissanen, Lasse Saarenpää, Altti Syrjänen sekä Kari Vainio.

Heistä Takamaa on hallituksen puheenjohtaja ja leipätöikseen Ähtärin kaupungin elinvoimapäällikkö, Pietilä on Ähtärin Eläinpuisto Oy:n ja Hotelli Mesikämmen Oy:n toimitusjohtaja, Rissanen Remu Oy:n markkinointipäällikkö, Saarenpää Laten Kone Oy:n toimitusjohtaja, Syrjänen Valkeisen Loma Ay:n yrittäjä ja Vainio Naava Villas Oy:n toimitusjohtaja.

Kokouksessaan hallitus kävi käytännön asioiden lisäksi läpi tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa yhdessä Ähtärin Matkailu Oy:n markkinointipäällikkö Johannes Aallon kanssa.

– Olen erittäin luottavainen tulevaisuudesta. Tavoitteena on tänä vuonna valaa se perusta, jolle voimme yhdessä paikallisten ja lähialueiden toimijoiden kanssa rakentaa suurempaa kokonaisuutta, joka tulee hyödyntämään koko Etelä-Pohjanmaata. Tällaista tavoitetta ei saavuteta ilman laaja-alaista yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken, ja sen varmistaminen onkin tässä vaiheessa päätehtäväni, toteaa Aalto.

Myös tuotepaketointi ja Ähtärin kaikkien vahvuuksien, kulttuurihistoriasta pandoihin, huomiointi ovat Aallon mukaan työpöydällä.

Matkailupuolen tavoitteiden lisäksi kokouksessa mietittiin myös Ähtärin aluetta laajemmin ja sitä, miten Ähtärin Matkailu Oy voi tukea aluekehitystä matkailukentän ulkopuolella.

Takamaan mielestä tärkeää on Ähtärin imagon kehittäminen paitsi matkailukohteena, niin myös elinvoimaisena ja yrittäjäystävällisenä kaupunkina, johon on hyvä asettua myös asumaan ja yrittämään.

– Vaikka prioriteetti Ähtärin Matkailu Oy:n toiminnassa on luonnollisesti matkailun kehittäminen, ei se sulje pois laajempaa kunnallista imagotyötä. On tärkeää, että Ähtärin löytävät sekä kansainväliset ja kotimaiset matkailijat että myös liikkuva työvoima ja yritysmaailma.

Ähtärin Matkailu Oy haluaakin kutsua nyt kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet tahot ottamaan yhteyttä.

– Yhteistyön malleja on monia, ja yhtiön intresseissä on räätälöidä toimintamallit juuri sellaisiksi, että ne hyödyntävät kaikkia osapuolia.