Ähtärin kaupunkikonsernissa mittavat sijaisjärjestelyt – Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki sijaistaa Eläinpuisto Oy:n toimitusjohtajaa Arja Väliahoa elokuun loppuun saakka

Ähtärin kaupunkikonsernin johdossa tehdään väliaikaisia muutoksia, jotka johtavat mittaviin sijaisjärjestelyihin: kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki sijaistaa Eläinpuisto Oy:n toimitusjohtajaa Arja Väliahoa elokuun 2021 loppuun saakka.

Väliaho luopuu tehtävästään terveydellisistä syistä määräajaksi 22.2.–31.8.2021. Pienimäki toimii Väliahon sijaisena ja hänelle myönnetään virkavapaata kaupunginjohtajan tehtävästä.

Pienimäen sijaisuutta on esittänyt Eläinpuisto-yhtiöiden hallitus perusteluinaan tämän hyvä tuntemus yhtiöiden toiminnasta ja ajankohtaisista kehityshankkeista sekä se, että kyseessä on varsin lyhyt, määräaikainen sijaisuus.

Toimitusjohtajan tehtävien ohessa Pienimäki hoitaa myös elinvoimatoimen tehtäviä. Myös Ähtärin Matkailu Oy:n tehtävät, Kuusiolinna Terveys Oy:n hallituksen jäsenyys sekä Ähtärin Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtajuus sekä erikseen sovittavat projekti- tai hankeluontoiset tehtävät ovat hänen vastuullaan sijaisuuden ajan.

Hallintojohtaja Seppo Karjala puolestaan sijaistaa Pienimäkeä kaupunginjohtajan tehtävässä. Karjala toimii myös talous- ja rahoituspalveluosaston toimialajohtajana.

Hallintojohtaja Karjalaa sijaistaa asianhallintapäällikkö Jutta-Kaisa Mikkola, joka toimii elokuun loppuun saakka hallinto-osaston toimialajohtajana.

– Olen tyytyväinen, että voimme näillä järjestelyillä varmistaa Eläinpuisto-yhtiöiden vetovastuun toimitusjohtajan poissaolon aikana. Väliaho on tehnyt yhtiöissä erinomaista työtä, joten tästä on hyvä jatkaa valmistautumista kohti kesäsesonkia, Pienimäki toteaa.

– Myös kaupungin organisaatiossa sijaisjärjestelyt sujuvat joustavasti ja toimintaympäristö on kaikille tuttu. Perinpohjaista perehdytystä ei tarvita, vaan työhön päästään kiinni heti alkumetreillä. Kyseessä on väliaikainen järjestely ja palaamme jälleen syyskuun alussa normijärjestelyihin sekä kaupungin että Eläinpuisto-yhtiöiden osalta, Pienimäki jatkaa.