Tilaajalle

Ähtärin kaupunki ei ole vielä päättänyt, viedäkö eläinpuistoyhtiön rahoituspäätöksen hylkäys KHO:een - ”Muut rahoitusvaihtoehdot tulevat yritykselle kalliimmiksi ja vaikeuttavat siten toimintaa”

Ähtärin eläinpuiston vakavaraisuus heikkenee, ja samalla vaikeutuu yhtiön ydintehtävän hoitaminen, arvioi Ähtärin Eläinpuisto Oy:n toimitusjohtaja Arja Väliaho Vaasan hallinto-oikeuden äskettäin antaman päätöksen seurauksia yhtiössä.

– Se ydintehtävä meillä on lajiensuojelu, jota Ähtärissä on tehty miltei 50 vuotta, hän tarkentaa.

– Lisäksi vaikutukset heijastuvat myös alueellisesti Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittämiseen.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi viime viikon perjantaina antamallaan päätöksellä Ähtärin kaupunginvaltuuston huhtikuussa 2020 tekemän päätöksen myöntää Ähtärin Eläinpuisto Oy:lle kahden miljoonan euron pääomalaina.

Hallinto-oikeuden mukaan päätös syntyi väärässä järjestyksessä, kun kaupungin luottamuselimet eivät selvittäneet etukäteen, rikkooko pääomalainan myöntäminen sopimusta Euroopan unionin toiminnasta (SEUT). Käytännössä kysymys on siitä, rikkooko rahoituspäätös EU:n kilpailusääntöjä.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ei tosin ole vielä lainvoimainen.

– Ähtärin kaupunginhallitus tekee päätöksen mahdollisesta valitusluvan hakemisesta korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) tulevissa kokouksissaan, todennäköisesti 8. marraskuuta, kunhan hallinto-oikeuden päätökseen on perusteellisemmin ehditty tutustua, kertoo Ähtärin kaupungin hallintojohtaja-talousjohtaja Seppo Karjala.

Väliahon mukaan kahden miljoonan euron pääomalainalla oli tarkoitus vahvistaa yhtiön tasetta ja rahoitusasemaa.

– Mikäli tätä lainaa ei saada, joudutaan etsimään muita rahoitusvaihtoehtoja. Ne muut rahoitusvaihtoehdot tulevat yritykselle kalliimmiksi, ja myös siten vaikeuttavat yrityksen toimintaa.

Karjala kertaa, että Ähtärin kaupunginvaltuusto päätöksellään myönsi Ähtärin Eläinpuisto Oy:lle pääomalainaa kaksi miljoonaa euroa yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi.

– Päätöksessä ei asetettu tiettyä takaisinmaksuaikaa eikä määritelty korkoa.

Kaupunginvaltuusto päätti aikoinaan pääomalainasta äänin 22–5.

Hallinto-oikeus puolestaan kielsi toukokuussa 2020 antamallaan välipäätöksellä kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon siihen saakka, kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu tai kunnes toisin määrätään.

Entä mikä on pääomalaina?

Finlex.fi-sivuston mukaan yhtiön ottaman pääomalainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön mahdollisessa selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella.

Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta.

Sopimus pääomalainasta on tehtävä kirjallisesti.

Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa.

Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin, jollei muuta ole yhtiön ja pääomalainojen velkojien kesken sovittu.

Pääomalainat merkitään taseeseen erillisenä eränä.

Reijo Heikkilä