Ähtäri Zoo valittu osaksi luonto- ja ympäristökoulujen liiton verkostoa

Ähtäri Zoo on valittu osaksi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton koordinoimaa LYKE-verkostoa.

– Tämä on hieno tunnustus meille, sillä tämä sertifikaatti kertoo tekemämme ympäristökasvatustyön hyvästä laadusta ja siitä, että kehitämme sitä jatkuvasti. Verkoston ansiosta myös yhteistyömme muiden ympäristökasvattajien kanssa kasvaa, kertoo Ähtäri Zoon ympäristökasvattaja Sanna Palvanen.

Ähtäri Zoo on vaikuttava ympäristökasvatustoimija erityisesti Etelä-Pohjanmaan alueella.

–Olemme aktiivisesti mukana kokoamassa alueellista verkostoa, jonka tavoitteena on nostaa ympäristökasvatuksen asemaa koko maakunnassa, Palvanen toteaa.

Ähtäri Zoon lisäksi LYKE-verkostoon kuuluu yli 50 toimipistettä, jotka tarjoavat luonto- ja ympäristökasvatuksen tukipalveluita kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille. Toimintaan osallistuminen on samalla täydennyskoulutusta ryhmän kasvattajalle.

Verkoston jäsenten toiminta on sertifioitua, eli jokaisen toimipisteen tulee täyttää luonto- ja ympäristökoulutoiminnan kriteerit.

Verkostossa on mukana muun muassa luontokouluja, nuorisokeskuksia, luonnontieteellisiä museoita, leirikoulukeskuksia sekä Metsähallituksen luontokeskuksia.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto edistää lasten ja nuorten ympäristökasvatusta. Sen tavoitteena on tukea ja mahdollistaa luontosuhteen vahvistamista ja kestävän elämäntavan oppimista.