Ähtäri valitsi elinvoimasihteeriksi virtolaisen tradenomi Katja Urrila-Virtasen

Ähtärin kaupunginhallitus valitsi kaupungin elinvoimasihteeriksi ähtäriläissyntyisen tradenomi Katja Urrila-Virtasen Virroilta.

Kaupunginhallitus oli maanantaisessa kokouksessaan tästä valinnasta yksimielinen.

Varalle kaupunginhallitus valitsi terveydenhoitaja (yamk) Anu Paalasen Ähtäristä.

Urrila-Virtasella on vankka kokemus yritystoiminnasta. Hän on toiminut yrittäjänä omassa palvelualan yrityksessään vuodesta 2010 lähtien. Tradenomin tutkinnon Urrila-Virtanen on suorittanut Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2011 suuntautumisvaihtoehtonaan uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen.

Ähtärin kaupungin elinvoimasihteerin paikkaa haki määräaikaan mennessä yksitoista henkilöä.

Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä haastatteli seitsemän hakijaa viikolla 12.

Työryhmään kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heimo Pirttimäki (kesk.), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Harju (kok.), sdp:n nimeämä edustaja Jukka Marin, Ähtärin yrittäjien nimeämät edustajat Leena Mäenpää ja Reija Kaskimäki sekä elinvoimatoimen vastaava Jarmo Pienimäki ja kaupunkikonsernin viestintäpäällikkö Maarit Rapp.

Urrila-Virtanen oli työryhmän yksimielinen esitys.

Hän aloittaa toimessaan kuukauden kuluttua, toukokuun alussa.