Yksityisistä hoivapalveluista

Esperin ympärille syntynyt kohu on tyyppiesimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun valvonta pettää. Pääministeri sysää vastuuta kunnille. Olen osin samaa mieltä, vaikka Valvirankin pitäisi tehostaa valvontaansa ja kuunnella herkemmällä korvalla kentän viestejä. Silloin kun sote-ulkoistuksia tehdään tai on tehty, olisi kuntien syytä järjestää sisäinen valvonta sellaisiin käsiin, ettei Esperin tapaisia laiminlyöntejä pääse tapahtumaan.

Vaikka meillä täällä Kuusiokunnissa sote-ulkoistus on onnistunut melko hyvin, on meilläkin syytä antaa valvonta sellaisiin käsiin, joka uskaltaa puuttua välittömästi esille tuleviin ja tulleisiin ongelmiin ja katsoa, että puutteet ja laiminlyönnit korjataan heti sopimusten edellyttämälle tasolle. Ellei valvonta toimi riittävän tehokkaasti, saattaa olla vaarana, että ongelmat pääsevät kasvamaan ”Esperin tasolle”.

Yrjö Paukkunen