Vuokrankorotussotku

Toimittaja Kulju avasi ansiokkaalla tavalla lehden viime numerossa, mistä Kuortaneen vanhusten palveluasumisen vuokrakorotussotkussa on kysymys. Kiitos siitä.

Jutussa jäi käsittelemättä kysymys, miksi kunnan hallinnolliset rutiinit ovat hunningolla. Toivottavasti kunnan tarkastusvaliokunta paneutuu asiaan ja saamme tarkastuskertomuksesta lukea, mihin toimenpiteisiin kertomus edellyttää ryhdyttävän.

Ymmärsin, että hallinto nyt perkaa sotkua, eikä vielä tiedetä, miten vuokrankorotusasiassa edetään. Sen tiedän, että avoimuuden omaisten suuntaan on kosolti lisäännyttävä, kun uusia päätöksiä tehdään.

Meille ei riitä, että omaisille lähetetään kirje uudesta vuokrasta ja kunnanhallituksen pöytäkirjaote ilmestyy Kotirannan ilmoitustaululle. Vaadimme avoimuutta. Toivottavasti myös toimittaja Kulju seuraa asiaa herkeämättä.

Pertti Peltokangas

Kuortane