Viimeinen sammuttaa valot?

Yle julkaisi verkkosivuillaan 18.6.2021 hakukoneen, jossa pääsee tutustumaan vastavalittujen kunnanvaltuutettujen näkemyksiin oman asuinkunnan pärjäämisestä ilman maahanmuuttoa.

Oli karua katsottavaa vaalikoneeseen vastanneiden valittujen näkemykset. Vastaukset lupaavat kylmää kyytiä maakunnallemme ja sen yrityksille. Yllättävän monen puolueen valtuutettu tuntuu elävän jossain toisessa todellisuudessa kuin mitä tilastot meille osoittavat eläköitymisestä ja vähenevästä väestöpohjasta.

Kuntapäättäjien tulisi käyttää kaikki saatavilla olevat keinot osaavan työvoiman houkutteluun ja saadakseen heidät perheineen integroitumaan ja viihtymään seudulla. Ilman työvoimaa yritykset siirtyvät paikkakunnille, joissa työntekijöitä on saatavilla. Tämä olisi monelle kunnalle kova isku.

Etelä-Pohjanmaalla on tällä hetkellä hyvä työllisyysaste, mutta kuinka moni on kurkannut tämän saman kolikon kääntöpuolelle, mikä kertoo saatavilla olevan työvoimareservin puuttumisesta? Tyhjästä on paha nyhjäistä.

Ei riitä, että muualle opiskelemaan lähteneet saadaan houkuteltua takaisin kotikonnuille perheitä perustamaan, vaan tarvitsemme heidän lisäkseen lisää käsipareja turvaamaan nykyinen palvelutaso niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Puhumattakaan lähitulevaisuuden kasvavista tarpeista.

Suomen parhaaseen ammattikorkeakouluun SeAMK:iin tulee vuosittain opiskelemaan joukko ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, joista olisi saatavissa apua työvoimapulaan. Vuonna 2030 on tavoitteena, että peräti 75 prosenttia tutkintonsa täällä opiskelleista myös jäisivät Suomeen.

Sanomattakin on selvää, että maakunnassamme meillä on vielä valovuosien matka tavoitteeseen. Tällä hetkellä nämä osaavat, koulutetut nuoret eivät tahdo löytää harjoittelupaikkaa, työpaikasta puhumattakaan.

Puutteellinen kielitaito on osaksi selittävä tekijä: tietyillä aloilla erinomainen suomen kielen taito on välttämättömyys, mutta ei kaikilla aloilla ja työtehtävissä. Nämä opiskelijat myös tuntevat oman kotimaansa ja he voisivat olla apuna esimerkiksi vientimarkkinoita avaamassa. Kyllä se ”Härmän kielen taito” paranee samalla, kun työpaikalla hänet otetaan avoimin mielin mukaan työyhteisöön ja puhutaan hänen kanssaan Suomea.

Petra Piironen

yhteyspäällikkö

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari