Vanhusväestö tarvitsee oman äänitorven

Huhtikuun alussa käyntiin polkaistussa ”Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen” -kansalaisaloitteessa esitetään, että Suomen eduskunta ja hallitus toimivat sen puolesta, että vanhusasiainvaltuutetun virka perustetaan maahamme. Yhtenä aloitteen puuhanaisena on Alavudellakin maalliskuussa luennoinut Kristillisdemokraattien 1. varapuheenjohtaja, lääketieteen tohtori Tiina Tuomela.

Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu muun muassa tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat.

Perusteita tälle kansalaisaloitteelle ei todellakaan puutu: Vanhusväestön määrä maassamme kasvaa kovaa vauhtia, ja erityisesti muistisairaiden määrä lisääntyy. Toisaalta ikäihmiset ovat toimintakykyisempiä kauemmin kuin ennen ja elinikä pitenee. Saamme myös valitettavan usein lukea uutisointeja kotoa löydetyistä, huonokuntoisista, lähes heitteillä olevista vanhuksista. Yksinäisten ikäihmisten itsemurhien määrä on noussut. Samoin alkoholiongelmat ovat lisääntyneet. Ikäihmiset tarvitsevat laadukkaita, monipuolisia ja yksilöllisiä avo- ja laitospalveluita. Ehkäpä tarvitsemme myös ihan uudenlaista ajattelua kaupungin taholta. Emme voi jättää vanhusta turvapuhelimien tai ateria-automaattien varaan.

Ihminen tarvitsee aina myös toista ihmistä, kuuntelijaa, myötäeläjää ja läheisyyden tuomaa turvaa. Vanhuksille on taattava hyvä ja arvokas elämä. Yhteiskunnan digitalisoituminen asettaa isoja haasteita seniori-ikäisille. Ikäihmiset tulee huomioida myös liikenteen ja ympäristön suunnittelussa. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa, ottaa kantaa ja raportoida vanhuksia kohtaavista epäkohdista, sekä tarttua niiden korjaamiseen. Valtuutettu toimii vanhusväestön äänitorvena ja puolestapuhujana. Haastan myös seniori-ikäisten parissa toimivia järjestöjä jakamaan tietoa tästä aloitteesta. Kansalaisaloite.fi-sivulla on myös paperille tulostettava kaavake niille, joilla ei ole verkkopankkitunnuksia.

Vanhusasiavaltuutetun saaminen on meidän kaikkien yhteinen hanke, ja asia koskettaa meistä jokaista vanhetessamme. Jospa antaisimme yhteistuumin äänemme tälle tärkeälle hankkeelle, yli puoluerajojen. Aloite löytyy osoitteesta www.kansalaisaloite.fi. Kannatusilmoitusten keruu jatkuu lokakuun alkuun saakka.

Johanna Yli-Kaatiala

kaupunginvaltuutettu, KD Alavus