Valtuustopakina 18.11.2019

Nelisen vuotta sitten päätettiin sotepalveluiden ulkoistamisesta. Sen päätöksen taustalla oli jatkuva, hallitsematon sotekustannusten nousu ja pelko palveluiden karkaamisesta seutukuntamme ulkopuolelle.

Tuolloin tehdyllä päätöksellä saatiin kustannukset kuriin, palvelut säilytettyä ja työpaikat turvattua.

Pieniä henkilöstöongelmia lukuun ottamatta kaikki on sujunut kohtuu hyvin. Tässä tilanteessa joku voi kysyä, että miksi nyt sitten pitää lähteä myymään kuntien omistamia osakkeita, kun kaikki pelaa hyvin.

Tämä kauppa ei kuitenkaan muuta käytännössä mitään. Kaikki tuolloin nelisen vuotta sitten tehdyt sopimukset pysyvät muuttumattomina, eikä sillä ole mitään merkitystä käytännössä, omistavatko kunnat 49 tai nyt kaupan jälkeen kolme prosenttia Kuusiolinna Terveys Oy:n osakekannasta. Käytännössä tämä kauppa ei näy ulospäin mitenkään, ainoastaan kunnat saavat lähes 20 miljoonaa euroa kassaansa.

Ainoa, mikä mietitytti koko prosessin ajan, oli se, mikä on ostajan motiivi. Mutta olkoon se mikä tahansa, kaikki olivat yhtä mieltä kaupan mielekkyydestä.

Kun kauppaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa viikko sitten, havaitsin kauppakirjassa sellaisen kohdan, joka vaaransi koko sopimuksen voimaantulon ja sanoin, että ellei kyseistä kohtaa muuteta tai muuten saada siihen juridisesti pitävä muutos, tulemme äänestämään, ettei kauppaa tehdä.

Jos kyseistä kohtaa ei olisi huomattu, olisi se jättänyt kauppakirjan tulkinnalle sellaisen mahdollisuuden, että ostaja olisi voinut vedota siihen kauppahinnan alentamiseksi. Kaupunginjohtaja lupasi hoitaa asian ja se oli korjattu valtuuston esityslistalla. Samalla oli korjattu muutama muukin asia ja päätösesitystä oli helppo tukea yksimielisesti.

Nyt kun Alavus saa 9,1 miljoonaa euroa tililleen, on syytä tarkkaan miettiä, miten kyseinen kauppahinta käytetään. Isotkin rahat on helppo tuhlata, jos niitä aletaan käyttämään tuottamattomien ja turhien investointien rahoittamiseksi. Kaupungintalon purkaminen ja sen tilalle suunniteltu uusi talo ja keskusta-alueen ”kehittäminen” ovat juuri tuollaisia tuottamattomia kohteita.

Yrjö Paukkunen, ps