Valtuustopakina

Aurinkorannan asuntoalueen maakauppa, tonttien myyntitapa ja hinta pohjustivat alueen markkinointia. Hieno asuntoalue tulee myyntiin myöhemmin tarkennetuin tavoin ja ehdoin.

Elinvoimaohjelanpäivitys, kestävän kehityksen ohjelma ja vuonna 2019 tehdyt aloitteet ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet esiteltiin.

Kuntalaisaloite kaupungintalon purkamisesta palautettiin takaisin kaupunginhallitukseen uudelleen valmisteltavaksi. Aiemmin kaupunginhallitus oli päättänyt päätöksessään hylätä aloitteen ja lähetti sen valtuustolle ilmoitusasiana. Mutta nyt valtuusto palautti sen takaisin hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, asiasta tekemämme oikaisuvaatimuksen yhteydessä tapahtuneen muotovirheen takia. Lisäksi oikaisuvaatimusta ei ollut edes käsitelty ennen valtuustoon lähettämistä.

Kaupungintalon purkamisen mahdollinen aloittaminen siirtynee jopa vuoden päästä olevien kuntavaalien yli.

Kuntavaaleissa on siten mahdollista palauttaa valtuustoon sellaista harkintakykyä, joka estää tällaiset ”hölmöt päätökset”.

Tuo purkamispäätös avaa sellaisen investointien vyöryn joka saattaa romuttaa myös Alavuden hyvin hoidetun kuntalouden.

Kuntavaaleja odotellessa.

Yrjö Paukkunen (ps)