Valtuustopakina

Osavuosikatsaus ennakoi Alavuden kaupungin talousarvion jäävän miinukselle, niin kuin suurelle osalle muistakin kunnista. Esimerkiksi verotulot jäävät noin 1,2 miljoonaa ennakoitua pienemmiksi ja kaupungin sijoitukset tuottavat 350 000 euroa vähemmän kuin on budjetoitu. Yhteensä voi kertyä 1,5–2 miljonan euron alijäämä edellämainituista syistä.

Alavudella on kaikesta huolimatta riittävästi talouden puskureita, edellisten vuosien ylijäämiä ja sijoituksia noin 20 miljoonaa niin, ettei yhden vuoden negatiivinen tulos kaupunkia kaada.

Jos verotuloja ei kerry riittävästi, kertoo se vain sitä, että tänne tarvitaan enemmän työpaikkoja ja asukkaita, ja niitä saadaan vain onnistuneella elinkeinopolitiikalla ja lapsiystävällisillä päätöksillä.

Vapaaehtoisen maakunnallisen soten valmisteluun päätettiin osallistua, mutta mihinkään ei tässä vaiheessa sitouduta, vain valmisteluun. Mahdolliset päätökset, jos niin pitkälle joskus edetään, tehdään myöhemmin valtuustoissa. Tärkeintä meille on suojata oma sote-mallimme myös siinä tapauksessa, mikäli maakunnallinen sote etenee.

Kaikesta kohusta huolimatta Alavudella on kaikki hyvin. Kun lisätalousarviota käsiteltiin, huomautin, että kun seuraavan kerran liitteitä esityslistaan laitetaan, ne pitää laittaa niin suurella tekstillä, ettei kukaan voi myöhemmin sanoa, ettei edes huomannut, mistä päätettiin. Huolellinen valtuutettu kyllä kaikesta huolimatta lukee myös pienemmällä kopioidut liitteet.

Yrjö Paukkunen, ps, valtuuston 1.vpj