Turvallinen ja ikäystävällinen kotikunta

Pohjalaismaakunnissa on jo vuosia oltu tilanteessa, jossa asukasmäärä vähenee, väestö vanhenee ja lapsia syntyy liian vähän.

Tämä herättää liian usein kuvan ikään kuin pelkkä vanheneminen olisi suuri menoerä kuntien taloudelle.

Vuodenvaihteessa pohjalaiskuntien väkiluvusta keskimäärin noin 28 prosenttia oli yli 64-vuotiaita. Seniorit ovat voimavara, eivät kuluerä.

Omasta kunnosta huolehtiminen on perusta laadukkaalle ikääntymiselle. Kuntien hyvinvointipalveluiden tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä.

Paikkakuntien eläkeläisjärjestöillä on tärkeä osuus palvelujen tuottajana ja ikäihmisten yksinäisyyden torjujana. Kuntien ja kaupunkien tulee tarjota maksutta tilat näiden järjestöjen toimintaan.

Sujuva arki ja asuminen turvallisesti omassa kodissa mahdollisimman pitkään on ikääntyneelle tärkeää. Senioreiden tietoisuutta asuntojen korjausavustusten saamisen mahdollisuuksista tulee lisätä ja yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennystä on korotettava.

Pohjanmaan kansallinen senioripiiri vaatii kotihoitoon nopeasti lisää voimavaroja. Omaishoitajien panos kotona selviytymisessä on merkittävä, mutta ikäihmisten hoito ei saa jäädä pelkästään omaisille, jotka usein ovat saman ikäisiä.

Kotihoidon piirissä on entistä enemmän yhä heikkokuntoisempia. Toimintakyvyn alentuessa on päästävä nopeasti tarvettaan vastaavien asumispalvelujen piiriin.

Vanhuspalvelulain velvoittavuutta ja noudattamista on syytä vahvistaa kunnissa. Laki velvoittaa kuntia toimimaan yhteistyössä järjestöjen kanssa ikäihmisiä koskevien asioiden käsittelyssä. Vanhusneuvostojen asema ja vaikuttamismahdollisuudet on turvattava kunnissa.

Ikäystävällisessä kunnassa on huomioitu senioreiden tarpeet arjessa, asumisessa, palveluissa ja ympäristössä. Vanheneva väestö huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Jokaisen pitää voida elää turvallista ja ihmisarvoista elämää kaikissa elämäntilanteissa. Sukupolvien välinen arvostus ja ymmärrys on tärkeää yhteiskunnan haasteiden keskellä.

Pohjanmaan kansallinen senioripiiri ry Alavuden ja Ähtärin Kansalliset seniorit