Sähkön siirtohinnoista

Sähkön siirtohintoja tässä mietin. Ne ovat noin 1,5-kertaiset verrattuna varsinaiseen sähkön kulutukseen.

Ja samanaikaisesti sähkön kulutusta pyritään lisäämään hallituksen lupaamilla erilaisilla tukimuodoilla ja suorastaan houkutellaan kuluttajia lisäämään sähkön kulutustaan.

Herääkin kysymys, kenen taskuihin siirtohinnat menevät sen jälkeen, kun kaikki kaapelit on kaivettu maahan eikä perusteita korkeille siirtohinnoille enää ole, ja poistetaaanko tai alennetaanko siirtohintoja silloin?

Yrjö Paukkunen, Alavus