Puurakentaminen on kestävä valinta

Ähtärin kaupunginvaltuustossa on keskusteltu kahteen otteeseen valtuustoryhmämme esittämästä ponnesta puukoulun puolesta.

Keskusta toi esiin tahtotilansa puurakentamisesta jo silloin, kun uuden koulun rakentamisesta alettiin keskustelemaan. Puolueella on tavoite edistää kestävää metsän ja puun käyttöä sekä lisätä puurakentamista. Ilmastonmuutoksen hillintä pakottaa meidät luomaan uusia hyväksyttäviä toimintatapoja niin liikenne- kuin energiaratkaisuissa ja materiaalivalinnoissakin.

Yli kolmannes Suomen kasvihuonepäätöistä syntyy rakennuksista ja rakentamisesta. Tulevat hiilibudjettien raja-arvot ohjaavat entisestään vähähiiliseen rakentamiseen, kun määrittelemme millä materiaaleilla rakentaminen on ylipäätään mahdollista.

Olemme painottaneet puurakentamisen ensisijaisuutta, sillä puun valinta ei ole yhdentekevä asia. Sitä ei voi jättää samaan pöytään, kun valitaan tapetit ja kaakelit. Kustannuksista on pidettävä kiinni joka vaiheessa, mutta puurakentamisen valinnat tehdään käytännössä ennen kuin suunnittelijoita valitaan.

Koulun kokonaiskustannukset lyödään pitkälti lukkoon, kun tilaohjelma on hiottu oppimisympäristöä tyydyttäväksi. Sen jälkeen on päätettävä pääasiallinen runkojärjestelmä ja materiaali, minkä pohjalta asiansa osaavat arkkitehdit suunnittelevat koulun ohjausryhmän ohjauksessa.

Puurakentaminen ei maksa sen enempää kuin muutkaan rakentamistavat. Kustannustarkastelussa unohtuvat usein aluetaloudelliset vaikutukset. Valtuustossakin mielikuvat ohjaavat kommentteja puurakentamisen ”kalleudesta”. Puurakentamisen taloudelliset hyödyt ovat laajemmat. Ruralia-instituutti on selvittänyt metsän arvoketjujen aluetaloudellisia vaikutuksia Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Jokainen lähipuusta rakennettu julkinen rakennus maksaa itsensä takaisin aluetaloudellemme lähes kolminkertaisesti.

Maakuntamme on ollut edelläkävijä niin hirsitaloteollisuudessa kuin viime vuosien puurakentamisen ihmeaineeksi nousseen CLT valmistuksessa. Kun naapurimaakunnassamme Laukaassa koululaisille haluttiin sadan vuoden koulu, se päätettiin tehdä massiivipuusta. Tämän päivän todellista kustannustietoa voimme saada käymällä markkinavuoropuhelua alan yritysten kanssa ennen kuin valitsemme koulun runkojärjestelmää.

Me allekirjoittaneet haluamme kuntalaistemme pitkäaikaiselle uudelle koululle kestävyyttä, viihtyisyyttä ja historiamme tuntien ennen kaikkea puhdasta sisäilmaa. Isoissa investoinneissa valtuutettujen velvollisuus on antaa poliittista ohjausta, joka tuo esille kuntalaisten tahtotilan. Olemme mitoittaneet koulun 420 oppilaalle ja päättäneet sen kustannusarvoksi 10,8 miljoonaa euroa. Sisäilmasta, kestävyydestä ja koulun käyttöiästä emme ole päättäneet mitään. Ne ovat kuitenkin koko asian ydin.

Tarvitsemme vahvaa etunojaa ja näkemystä rakennusvalintojemme vaikutuksista oppilaillemme, koulun henkilökunnalle, Ähtärin imagolle sekä maakuntamme ja kuntamme taloudelle.

Vastuullista kuntapolitiikkaa olemme tällä vaalikaudella ajaneet ja sitä jatkamme tästä eteenpäinkin.

Ähtärin Keskustan valtuustoryhmän puolesta kaupunginvaltuutetut Timo Nyyssölä, Elina Pusaa ja Mikko Savola