Ponn- tarkoittaa hiilimiilua

Töysän Ponnenjärven nimessä on vanhan norjankielen 'hiilimiilua' tarkoittava nimitys bonn. Järven nimi kertoo, että jo ilmeisesti keskiajalla on nostettu järvimalmia Ponnenjärvestä ja tehty rautaa tämän Töysän järven rannoilla.

Vuonna 2007 Suomessa julkaistu paksu, 600-sivuinen Suomalainen paikannimikirja ei edes mainitse järven nimeä. Edes arveluja ei ole esitetty.Ponnenjärven nimen alkuosa ei ole suomenkieltä. Nimessä on vanhaa norjan kieltä. Sanat kolbotn, kølabånn, kullebunn, kollabonn tarkoittavat nykyisenkin norjan kielen sanastoissa yksinkertaisesti hiilimiilua. Loppuosa aina juuri tuota 'miilua'.

Norjassa on lukuisissa paikannimissä tuo sana bonn paikannimien osana. Usein paikannimessä on hiilimiilun isännän nimi. On esim. Persbonn, Mikkelsbonn. Norjassa näitä puuhiilimiiluja järvimalmin sulatuspaikoilla oli käytössä runsaasti 1600-luvulta alkaen aina 1800-luvun keskivaiheille. Suomessa myöhemminkin.

Ponnenjärvi ei ole ainoa paikka Suomessa, missä tuo sana on pysynyt paikkojen nimissä. Esimerkiksi Alavuden puolella Töysänjoen varrella on pitkä Ponnenniemi, Kouvolan alueella Valkealassa sana on samalla tavalla pysynyt Voikosken ruukin seudulla järven nimenä Ponni, samoin Kouvolan kaupungin lähituntumassa. Jyväskylässä Leppälahdessa on vanhastaan ollut tervan- ja hiilenpolttoa ja sitä perua on rantapaikan nimenä Ponnenmäki. Kiimingin kirkolla on Ponnonmäki.

Ruotsinkielisellä rannikolla on samaa perua Pån-paikannimiä. Maalahdella kylä Bonnas. Talonkin nimenä on Bonn.

Kun norjan kielessä sana bunn tarkoittaa 'miilua', tarkoittavat Suomen muutamat Punamäet, -kankaat toisinaan 'miilupaikkoja'. Iisalmessa Punnan talo samoin.

Töysän Ponnenjärvi rannan paikkojen ja talojen nimet kertovat järvimalmin nostosta. On itärannalla Sepänniemi lomakylän paikkana, on talot Rautio, Ala-Rautio ja Ylärautio Rautionmäellään. Riihonjärven rannalla nimi Haudanmaa kertoo hiilimiiluista.

Ponnenjärvellä on siis valmis skandinaavinen nimi BONN SJÖN. Ponnenjärvi on siis 'Miilunjärvi'.

Ilmari Kosonen

metsänhoitaja Jyväskylästä