Pieni ja harvaan asuttu kylä ei kaipaa kolmea tietä rinnakkain

Aloite suunnitelman mukaisen uuden tien rakentamiseksi Lahdenkankaantien ja Vierteentien välille on tullut Kuortaneelta jo vuonna 2009. Kuortaneen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.6.2021 saman suunnitelman, kunnanjohtajan ehdotuksesta.

Tähän tiehankkeeseen ja sen eteenpäin viemiseen on valjastettu koko kunnanvirasto sekä valtuusto ja hallitus.

Suunnitelmaan kuuluu Vierteentien katkaisu kantatie 66:lle ja korvaavan yhteyden rakentaminen. Tämän katsotaan parantavan liikenneturvallisuutta, koska se mahdollistaa esimerkiksi kevyen liikenteen liikennöinnin alueella ilman poikkeamista kantatielle. Maatalousliikenteen alueella kulkemisen paraneminen edistää elinkeinotoiminnan sujuvuutta ja kehitystä.

Jälkimmäinen perustelu jättää hieman mietittävää. Tarkoittaako se sitä, että maatalousliikenne siirtyisi kt 66:lta Vierteentielle? Epäilen. Vierteentien varrella on kolme viljeltyä peltolohkoa ja niiden viljelijä kulkee pelloille Mäyryn kautta. Se siitä sujuvuudesta ja kehittymisestä. Yhtä kaukaa haetulta tuntuu edellisen kunnanjohtajan perustelu, että urheiluopisto tarvitsee Vierteentietä.

Jokaisella tiesuunnitelmalla on yleensä yksi tai useampi vaihtoehto. Tässä tapauksessa sellaista ei haluta käyttää tai ottaa edes tutkittavaksi.

Esimerkiksi Alavudella on rakennettu kt 66:n viereen pitkän matkaa kevyen liikenteen väylää 100 kilometrin nopeusrajoitusalueelle, samoin väistötiloja vasemmalle kääntyviin risteyksiin. Liikenneturvallisuus on parantunut eikä kolareita ole tapahtunut.

Kevyen liikenteen väylä on varmasti myös halvempi toteuttaa, eikä se vaatisi niin suuria maansiirtotöitä. Se voidaan tehdä kevyemmin kuin rinnakkaistie. Jos Vierteentien risteykseen tehtäisiin lisäksi kunnon väistötila, mahdollisesti P-paikan väistötilaan saakka, sujuvoittaisi se kt 66:n moottoriliikennettä. Hitaat ajoneuvot, kuten maatalouskoneet, voisivat nykyistä paremmin väistää muuta liikennettä.

Olen tämän runsaan kymmenen vuoden aikana yrittänyt monta kertaa keskustella kunnan viranomaisten kanssa asiallisesti tieasiasta, mutta olen joka kerta saanut vastauksen, että kaikki on jo päätetty valmiiksi. Mielipiteitä voi esittää, mutta niitä ei oteta huomioon.

Missään tapauksessa en halveksu turvallista liikkumista. Ehdottamassani vaihtoehdossa kevyt liikenne kulkisi kantatien länsipuolella kevyen liikenteen väylää pitkin ilman poikkeamista kantatielle ja kuten aiemmin mainitsin, väistötila sujuvoittaisi muuta liikennettä.

Traktorit ja muu maatalousliikenne eivät varmasti siirry rinnakkaistielle ja Vierteentielle. En usko, että kukaan viljelijä haluaa kiertää pelloilleen traktorilla ja muulla kalustollaan kapean ja paikotellen huonokuntoisen Vierteentien kautta. Vastaantulevan liikenteen kohtaaminen isolla kalustolla on haasteellista. Aika on rahaa maanviljelijöilläkin etenkin sesonkiaikana. Sitä tietä ajetaan, mistä turvallisimmin ja nopeimmin pääsee perille.

Maisemallisesti ajateltuna kevyen liikenteen väylä kt 66:n läheisyydessä ei riko nykyistä avointa järvimaisemaa niin paljon kuin Kuortaneen kunnan ja ELY:n suunnittelema rinnakkaistie. Olisihan se hienoa, jos jälkipolvetkin saisi ihailla Alavuden ja Kuortaneen välistä ainutta avointa järvi- ja peltomaisemaa.

Käykääpä uudet päättäjät katsomassa paikan päällä, mistä olette päättämässä. Näin pieni ja harvaan asuttu kylä ei mielestäni kaipaa kolmea tietä rinnakkain (kt 66:n itäpuolella kulkee edelleen vanha maantie).

Heikki Ala-Kuha

Kuortane