Paukkusen valtuustopakina

Rakennusjärjestyksen uusiminen palautettiin Alavuden valtuustossa uudelleen valmisteluun varsin pienen asian takia.

Töysän yrittäjät esittivät, että uudessa rakennusjärjestyksessä sallittaisiin lupa sekä pientuulivoimaloille että aurinkopaneeleille pelkällä ilmoitusmenettelyllä. Yrittäjät esittivät muun muassa, että alle 4kW:n teholtaan olevat voimalat saisi rakentaa ilman toimenpideilmoitusta.

Yrittäjät ihmettelivät myös esitystä julkisivutoimenpiteiden osalta, kun esityksen mukaan yli viiden neliön aurinkopaneelin asennus katolle vaatisi toimenpideluvan taajamassa, rantakaava- ja haja-asutusalueella. Pentti Hautala esitti, että rakennusjärjestystä muutettaisiin esitetyllä tavalla ja minä kannatin esitystä ja monet muutkin olivat samaa mieltä ja esitys näytti menevän läpi.

Sitten joku ”keksi” esittää, että koko asia palautetaan takaisin valmisteluun. Hyvä muutosesitys kaatui äänestyksessä ja koko rakennusjärjestys palautui takaisin valmisteluun. Jotkut näyttävät tykkäävän byrokratian lisäämisestä.

Muut kokouksen asiat olivat läpihuutojuttuja.

Vielä vähän julkisista rakennuksista. Kenellä on vastuu julkisten rakennusten kunnossapidosta ja mistä johtuu, että niiden kunnossapito ja korjaukset jätetään varsin usein hoitamatta?

Usein ne, joiden tehtävänä olisi ollut huolehtia siitä, että huollot ja korjaukset olisi tehty ajallaan, ovat ensimmäisenä vaatimassa kiinteistöjen purkamista. Tämä koskee niin virkamiehiä kuin myös niitä luottamusmiehiä, jotka ovat olleet pitkään vastuussa ja joiden olisi ammattinsa puolesta luullut ymmärtävän kiinteistöhuollon tärkeyden.

Jatkossa kaikkien julkisten rakennusten huolto ja korjaustoimenpiteistä tulisikin tehdä aikataulutettu korjaus- ja huoltolista niin, ettei vastaava toistuisi, eikä enää tarvitsisi kaupungintaloja purkaa.

Yrjö Paukkunen